Akadeemik Mart Kalm asub Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektori ametisse

09. jaanuar, 2013

2013. aasta algusest asus Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektori ametikohale senine Kunstikultuuri teaduskonna dekaan, professor Mart Kalm. Teadusprorektori ametikoht loodi, et tõhustada teadus- ja arendusvaldkonda ülikooli kõigil neljal suunal – lisaks kunstiteadusele nii arhitektuuris, disainis kui kunstis.

Teadusprorektori haldusalasse koondub kõik teadus- ja arendustööga seonduv ning õppeprorektori vastutusvaldkonda jääb õppetöö korraldus. Õppeprorektori kohuseid täidab Kätlin Vanari.

“Eesti Kunstiakadeemias on teadustegevus sedavõrd intensiivistunud, klassikalise kunstiteaduse kõrval ka loomepõhine uurimus, mistõttu on vaja arengutel tugevamalt kätt pulsil hoida,” näeb Kalm oma uue ametiposti ülesandeid.

Mart Kalm (1961) on lõpetanud Tallinna Reaalkooli 1979 ja Tartu Ülikooli kunstiajaloolasena 1984, kaitsnud kunstiteaduse kandidaadi kraadi arhitekt Alar Kotlist Moskvas VNIITAGis 1991 ja filosoofiadoktori kraadi Eesti arhitektuurikultuuri kujunemisest 1920-30. aastatel EKAs 1998.  Ta on kirjutanud monograafia “Eesti 20. sajandi arhitektuur” (2001) ja “Eesti funktsionalismi reisijuhi” (1998).  Eesti arhitektidest on Kalmu akadeemilist huvi enim pälvinud Herbert Johanson, Alar Kotli, Edgar Veldri ja Olev Siinmaa, ehitistest Riigikogu hoone, Pätsi-aegsed ümberkorraldused Kadriorus ja kolhoosikeskused.  2010 ilmus Kalmu koostatud “Eesti kunsti ajalugu” V köide (1900-1940), mis pälvis ajalookirjanduse aastapreemia.  Lisaks on Mart Kalm kirjutanud kunsti-, disaini-, ja arhitektuurikriitikat, teinud filme ja juhtinud Eesti Televisioonis Muinas TV- d.  Oli 1991 üks Eesti Arhitektuurimuuseumi asutajaid, alates 1992 Eesti Kunstiakadeemias õppejõud, kus on panustanud Kunstiteaduse Instituudi ülesehitamisse.  Aastatel 2006-10 juhtis riigi Muinsuskaitse Nõukogu, on 2010-13 UNESCO maailmapärandi komitees Eesti delegatsiooni kaasjuht.

2010 valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks ja 2012 pälvis Mart Kalm Eesti Vabariigi teaduspreemia.

Kunstikultuuri teaduskonna dekaani ametiposti võtab üle filosoofiadoktor Anneli Randla, kes on töötanud seni Kunstiakadeemias vanemteadurina ning muinsuskaitse ja restaureerimise osakonnas õppejõuna.  Teadusprorektori haldusalas tegutsevat ettevõtluskoostööle ja rakendusteadusele suunatud teadus- ja arendusosakonda asus detsembrist juhtima arhitekt mag. Inga Raukas.

Anneli Randla lõpetas 1988 Tallinna 21. Keskkooli, 1993 Tartu Ülikooli ajaloo osakonna. 1995 kaitses Budapesti Kesk-Euroopa Ülikoolis magistrikraadi ja 1999 Cambridge’i Ülikoolis doktorikraadi. 1999–2000 Eesti Kunstimuuseumi filiaali teadur, 1999–2000 Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudi teadussekretär, 2000–04 Muinsuskaitseameti peadirektor, seejärel peadirektori asetäitja teadusalal, aastast 1999 Eesti Kunstiakadeemia õppejõud. Ta on Kunstiteadlaste Ühingu, ICOMOSi ja UNESCO maailmapärandi komitee Eesti delegatsiooni liige.