Alanud on taotluste vastuvõtt juhtivtöötajate koolitustsüklis osalemiseks Jaapanis ja Koreas

16. aprill, 2013

logo-etpPärast juhtivtöötajate koolitusprogrammi (Executive Training Programme – ETP) novembris algavas 2012. aasta koolitustsüklis  osalejate edukat valimist, on nüüd võimalik esitada avaldusi selle prestiižika ettevõtlus- ja juhtimiskoolituse läbimiseks 2013. aastal.

 

Võttes arvesse ELi praegust ambitsioonikat kaubandusstrateegiat Korea ja Jaapaniga, peaksid Euroopa ettevõtjad tõsiselt kaaluma nende turgude ulatuslikku ekspordipotentsiaali. Just sellel eesmärgil on EL loonud juhtimiskoolitusprogrammi, mis toetab Euroopa ettevõtjaid äriplaanide ning vahendite arendamisel Jaapani ja Korea turgude jaoks.

Juhtivtöötajate koolitusprogramm võimaldab ELi ettevõtetel ja nende juhtidel töötada välja äriplaani ning koguda teadmisi Jaapani/Korea äritavade ja kultuuri kohta. Koolitus hõlmab ka keelekursusi ning tutvumist kohalike võrgustikega, et olla nendel turgudel edukas ning kanda samal ajal võimalikult väikeseid kulusid. Selleks rahastab EL kogu koolitusprogrammi ning maksab igale osalejale stipendiumi: Jaapani puhul 26 400 eurot aastas ja Korea puhul 24 000 eurot aastas. Ettevõtteid, kelle töötajad programmis osalevad, kutsutakse üles panustama oma osalejate elamiskulude katmisse.

Praeguseks on programm aidanud ületada keele- ja kultuuribarjäärid ning saavutada Jaapanis ja Koreas edu rohkem kui 1000 tippjuhil ja 800 ettevõttel. Osalenute hulgas tehtud uuringust selgus, et rohkem kui 65% neist said oma ettevõttes juhtiva töökoha ning et osalenud ettevõtete Jaapani või Koreaga seotud käive kahekordistub 10 aasta jooksul pärast koolituse läbimist. ETP pakub ELi ettevõtjatele võimalusi laiendada oma äritegevust Aasiasse ning toetab töökohtade loomist.

Programmis saavad osaleda ELi kodanikud, kes töötavad sellistes Euroopa ettevõtetes, mis on huvitatud tegevuse alustamisest või selle laiendamisest Jaapanis või Koreas. Koolitus koosneb kolmest etapist:

  • ·Jaapani või Korea majandust, kultuuri ja kaasaegset ühiskonda tutvustav 3-nädalane kursus Londonis;
  • ·30-nädalane intensiivne ettevõtlus-, ärijuhtimis- ja keelekursus Tokyos või Soulis;
  • ·12-nädalane praktika Jaapani või Korea ettevõttes.

ETP koolituskursusi korraldavad kolm rahvusvaheliselt tunnustatud ülikooli:

  • ·School of Oriental and African Studies, University of London;
  • ·Waseda University (Tokyo);
  • ·Yonsei University (Soul).

Veebipõhise taotluse saab esitada aadressil http://www.euetp.eu.Taotlus tuleb esitada 31. maiks 2013.Koolitustsükkel kestab 2013. aasta novembrist 2014. aasta novembrini.Jaapani-teemalisel koolitusel on võimalik osaleda 45 ja Korea-teemalisel koolitusel 15 juhtivtöötajal. 

Mis on juhtivtöötajate koolitusprogramm (ETP)?

ETP on Euroopa Liidu rahastatav ettevõtluse ja inimressursside arendamise programm.See võimaldab ettevõtetel ja nende juhtivtöötajatel töötada välja äriplaani ning koguda teadmisi Jaapani/Korea äritavade, kultuuri ja keele kohta, et olla nendel turgudel edukas.Jaapani ja Korea äritavad on Euroopa omadest niivõrd erinevad, et nendes riikides tegutsevad ELi ettevõtted ning nende juhid vajavad edu tagamiseks eriteavet- ja oskusi.Euroopa Komisjoni strateegiline kohustus on suurendada Jaapanis ja Koreas tegutsevate ELi ettevõtjate hulka.

http://www.euetp.eu.