Algas EAS-i ettevõtlikkusprojektide konkurss

02. juuni, 2010
Mai lõpus avati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtlikkusprojektide konkursi teine voor. Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ning ettevõtlus- ja juhtimisteadlikkuse tõstmisele ning arendamisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille maksumus jääb vahemikku 25 000 – 150 000 krooni.
Projektide esitamise tähtajaks on 25. juuni ja projektid tuleb esitada kas elektrooniliselt aadressil sirje.tuvi@eas.ee või posti teel EAS, Sõbra 56, 51013 Tartu, märgusõnaga Projektikonkurss.

Konkursi raames koostatakse projektide pingerida, mille alusel EAS sõlmib esitajatega lepingud projekti elluviimiseks.

Konkurss viiakse läbi ettevõtlus- ja innovatsioonialaste teadmiste ning oskuste ja teadlikkuse arendamise programmi raames.