Alustati OSKA loomemajanduse uuringu koostamist

19. oktoober, 2018

Eksperdid alustasid loomemajanduse tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Prognoosis käsitletakse alavaldkondadena meediat ja ajakirjandust, kirjastamist, filmi ja videot, kunsti ja disaini, turunduskommunikatsiooni ning trükitööstust.

Uuringu fookuses on ligikaudu 16 000 hõivatut, kellest enim töötab turunduskommunikatsioonis.

Esimesel kohtumisel arutasid eksperdid valdkonnale oluliste ametite ning tulevikutrendide üle. Otsustati käsitleda võtmeameteid võimalikult palju läbi neid ühendavate oskuste ning luua kutsealade kirjeldamiseks toimiv kompetentsigruppide mudel.

Uuringu tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja. Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2019. aasta keskpaigaks.

Loomemajanduse uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad. Esindatud on Eesti Suhtekorraldajate Liit, Eesti Keeletoimetajate Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit, Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit, Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Ajakirjade Liit, Eesti Ajalehtede Liit, Eesti Disainikeskus, Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kunstikool, Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas, Tartu Ülikool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tehnikaülikool, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Kroonpress AS, Stellar Film OÜ, AS Äripäev, Allfilm OÜ, Printon AS, Taevaraadio OÜ, Kirjastus Koolibri, Reidell Group OÜ, Data Print OÜ, Grano Digital AS, Eesti Rahvusringhääling, Iseasi OÜ, Qality Print OÜ, AS All Media Eesti, AS Varrak, Luisa Tõlkebüroo, AS Tänapäev, Ekspress Meedia, Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, Tank OÜ, KPMS ja Partnerid OÜ.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Allikas: SA Kutsekoda