Ana Carla Fonseca: Loomemajanduse edukuses ei mängi riigi suurus rolli

13. oktoober, 2011

ana_carlaLoomemajandus võib olla äärmiselt edukas sõltumata riigi suurusest ja ümbritseva keskkonna majandusseisust,

arvab Brasiilia loomemajanduse ekspert  ja ÜRO loomemajanduse erinõunik Ana Carla Fonseca.

 

“Eestil võimaldab loomemajanduse arendamine ühendada kaks oma kõige tugevamat ja maailmas tuntumat külge – kultuuri ja infotehnoloogia,” ütles  ta.

Loomemajanduse arengus toob   ekspert esile kolme  liiki väljakutseid:

  • loomemajanduse teadlikkus ehk mida lugeda sellesse majandusvaldkonda kuuluvaks, millist kasu see valdkond võib tuua ja milliseid arengutingimusi vajab
  • valitsemistavad, statistilised andmed (enamus riikides on andmed puudulikud) ja rahastamisvõimalusi
  • strateegiline ja sektoriteülene jätkusuutlik ja läbipaistev planeerimine

Ana Carla Fonesca näeb loomemajanduses suurt kasu nn traditsioonilistele ettevõtetele. “Loomeinimesed julgustavad võtma riske, arendama oma ettevõtet dünaamilisemalt ja näitavad, kuidas saab vähemaga rohkem saavutada, “ on ta kindel. Lisaks ei maksa muidugi unustada tegelikku innovatsiooni, olgu siis toodete, teenuste või ärimudelite puhul.

Ana Carla Fonseca on tunnustatud rahvusvaheline loomemajanduse ekspert, ÜRO erinõunik  loomemajanduse alal. Ta on olnud aktiivne osaline

Ladina Ameerika Loomemajanduse ülevaate ettevalmistamisel. Konverentsil räägib ta loomeettevõtja rollist arenevas majanduses.