Arengufond käivitab Arenguideede konkursi ja annab võitjale aastase stipendiumi

17. jaanuar, 2014

arengufondEesti Arengufond kuulutab välja konkursi ideedele, mis arendaksid Eesti majandust ja tõstaksid inimeste elukvaliteeti. Võitnud idee esitajat ootab aastane stipendium oma mõtte aktiivseks elluviimiseks.

 

 

 

Eriti oodatud on ideed, mille esitaja ise teab, mida ja kuidas selle ellurakendamiseks tegema peaks ning millesse ta on valmis isiklikult panustama. Selleks annab Arengufond võitjale aastase stipendiumi suurusega 2000 eurot kuus, mida makstakse idee autorile või kokkuleppel temaga kellelegi teisele

Vaata edasi http://www.arengufond.ee/2014/01/arengufond-kaivitab-arenguideede-konkursi-ja-annab-voitjale-aastase-stipendiumi/