Arhitektide Liit

11. oktoober, 2009

 

Juriidiline vorm: MTÜ
Asukoht: Lai 31, 10133 Tallinn
Kontakt: tel 611 7430, info@arhliit.ee, www.arhliit.ee
Juhatuse liikmed: Ike Volkov, Indrek Allmann, Inga Raukas
Liikmed: 378 (1. juuli 2009. a seisuga), nimekirja vt www.arhliit.ee
Töötajad: direktor Ingrid Mald-Villand, projektijuht Liivi Haamer, sekretär Signe Liivaleht, raamatupidaja Anne Kerge
Asutatud: 8. oktoober 1921
Asutajad: Karl Burman sen., Ernst Ederberg, Eugen Habermann, Ernst Jacoby, Herbert Johanson, Edgar Kuusik, Ernst Kühnert, Anton Soans, Karl Tarvas, Franz de Vries

Eesti Arhitektide Liit on arhitektide vabatahtlik ja sõltumatu loominguline ühendus, mille eesmärkideks on aidata kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele, toetada ja arendada arhitektuurivaldkonda ning väljendada ja kaitsta oma liikmete ühishuve.
EAL arendab Eestis arhitektuuripoliitikat, väljastab arhitektide kutsekvalifikatsioone ja kujundab arhitektieetikat. Igapäevatööna jälgib EAL arhitektieriala puudutavate õigusaktide valdkonnas toimuvat ning võtab selle kohta seisukohti, vahendab arhitektuuriteavet nii oma liikmetele kui ka avalikkusele ning korraldab oma liikmete huvides mitmesuguseid seminare.

EAL esindab Eesti arhitekte rahvusvahelistes organisatsioonides (Maailma Arhitektide Liit UIA, www.uia-architectes.org, Euroopa Arhitektide Nõukogu ACE, www.ace-cae.org), samuti esindab arhitektide huve Eestis. EALis tegutsevad võistluste, ekspertiiside ja autoriõiguste töögrupid nõustavad avalikkust vastava valdkonna teemadel.
Kohalike ja rahvusvaheliste avalike arhitektuurivõistluste korraldamine on EALi üks viimase aja olulisemaid tegevusvaldkondi. Sel alal on EAL töötanud välja rahvusvahelisele kogemusele ja heale tavale toetuva Eesti arhitektuurivõistluste juhendi, samuti arhitektuursete projektide ekspertiiside koostamise juhendmaterjali.
EAL annab välja noore arhitekti preemiat (al 2008. a, koostöös GoTravel ASi ja Heldur Meeritsaga) ning parima eramu ja väikeobjekti preemiat (al 2002. a, koostöös Eesti Kultuurkapitaliga).
EAL annab kord kvartalis välja oma häälekandjat EALi Teataja ning kord aastas ajakirja Ehituskunst.
EAL koos Eesti Kunstiakadeemiaga asutas 2008. a Eesti Arhitektuurikeskuse (www.arhitektuurikeskus.ee) eesmärgiga viia avalikkusele suunatud tegevus selle organisatsiooni alla, struktureerides nii oma tegevuse selgemalt.

 

EALi olulisimad projektid alates 2006. aastast:
•    rahvusvaheline arhitektuuriüritus Louis Kahni päevad (oktoober 2006),
•    arhitektuurikonverents „Riik ja arhitektuur“ (november 2007),
•    arhitektuuri dokumentaalfilmide „MAJA“ tegemine ja DVD-l väljaandmine (kord aastas 2001 kuni 2008),
•    arhitektuuriaasta, koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga (2008),
•    rahvusvaheline arhitektuurikonverents „Riik kui kodu“ (aprill 2009).
EALi näitused:
•    „Eramu 2006–2007“ (rändnäitus: Tallinn, Kuressaare, Jaapan, Pärnu),
•    „Väike 2002–2006“ (rändnäitus kümnes Eestis linnas),
•    „Eramu 2004–2005“ (rändnäitus: Tallinn, Moldaavia, Ukraina (venekeelne versioon, koostöös välisministeeriumiga),
•    UIA Torino kongressi Baltimaade ühisekspositsioon (2008; EAL oli peakorraldaja),
•    arhitektuurinäitus „Buum/ruum: uus Eesti arhitektuur“ (2008).
Võistlused 2008–2009:
•    Eesti Kunstiakadeemia rahvusvaheline arhitektuurivõistlus (okt 2007 – apr 2008),
•    Võru Tamula järve äärse ala rahvusvaheline planeeringuvõistlus (apr–okt 2008),
•    Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone rahvusvaheline kaheetapiline arhitektuurivõistlus (aug 2008 – juuli 2009),
•    EXPO 2010 Eesti paviljoni arhitektuurse idee konkurss (jaan–apr 2009),
•    hoolekandeküla planeeringuline ja arhitektuurne ideekonkurss (apr–sept 2009).

Loe lisaks Eesti Arhitektide Liit

Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) loodi Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia poolt oktoobris 2008.

EAK missiooniks on

 • Eesti kaasaegse ja kvaliteetse arhitektuuri ning linnaehituse edendamine ja arendamine;
 • arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine;
 • arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine kodu- ja  välismaal.

EAK eesmärk Eestis

 • Kutsuda erinevate valdkondade esindajaid arhitektuuri üle mõtlema ning erinevatel üritustel-workshoppidel osalema. Informeerida ja inspireerida. Julgustada kohalikke elanikke aktiivselt ühiskonnas toimuvatest ruumilistest protsessidest osa võtma ja kasvatada uhkust õnnestumiste üle. Toetada planeerimise eest vastutavaid ametnikke ning kutsuda koostööle arendajaid.
 • Kasvatada elanikes huvi ja oma-linna-tunnet,  provotseerida ja ärgitada neid kreatiivselt mõtlema  kohalikust arhitektuurist, linnakujundusest ja keskkonnast. Koostööprojektid kutsuvad osalejaid mõtlema nende rollile avaliku ruumi mõjutamisel ja kasutama oma fantaasiat linnakeskkonna paremaks muutmiseks.
 • Jõuda erinevate sihtgruppideni nii valdkonniti kui ealisuse lõikes: lapsed, noored, tööealised täiskasvanud, pensionärid. Selgitada välja sihtgruppide kaasamise meetodid ja võimalused.

EAK tegutseb

rahvusvahelises kontekstis ja mitmetel tasanditel ning koostöövõrgustikes:

 • Tallinna linna ja teiste Eesti kohalike omavalitsuste ja institutsioonidega;
 • erialaliitude ja organisatsioonidega;
 • eraettevõtjatega kodu- ja välismaal;
 • saatkondadega kodu- ja välismaal;
 • arhitektuurikeskustega üle maailma;
 • oluliste meediaväljaannete- portaalidega kodu- ja välismaal.

EAK´l  on töös mitmed projektid, suuremad neist on:

 • arhitektuurialaste välkloengute korraldamine;
 • linnafoorumite läbiviimne;
 • säästva ehituse alase materjali koondamine;
 • arhitektuuri- ja disainikirjanduse infopunkti loomine Eestis;
 • Eesti arhitektide loomingu tutvustamine välismaal.

EAK meeskond:

Ülar Mark – juhataja

Kaire Pärnpuu – projektijuht

Karin Kahre –  avalike suhete juht

EAK kontakt:

tel 6117436                                   
aadress: Lai 31, Tallinn 10133               
email: info@arhitektuurikeskus.ee           
www.arhitektuurikeskus.ee