„Arhitektuuri ja disaini projektide” 2016. aasta taotlusvoor on avatud

07. detsember, 2015
Taotluste esitamise tähtaeg on 29. detsembril. Taotlusvooru eesmärk on populariseerida ja arendada Eesti arhitektuuri- (sh mahuline arhitektuur, planeerimine, sise- ja maastikuarhitektuur, urbanistika) ja disainivaldkonda (sh tootedisain, graafiline disain ja teenusedisain).
Soovime näha sisult uuenduslikke projekte, et Eesti arhitektuuri- ja disainiväli areneks edasi, rikkalikumaks, köitvamaks ja vastutustundlikumaks. Tehnilise poole pealt hindame lisaks taotleja professionaalsusele ka meediaplaani läbimõeldust ning eelarve realistlikkust.
Taotlus tuleb esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn). Juhin tähelepanu, et kõik ühe taotleja poolt kavandatud tegevused tuleb esitada ühes taotluses.