Arhitektuuri ja disaini projektide taotlusvoor avatud

14. november, 2014

121A2AA29B97A85A5C808C322D0455B44E05B631461C208217F432622931C061Kultuuriministeerium avas 2015. aasta arhitektuuri ja disaini projektide taotlusvooru, mille kaudu saab toetust taotleda arhitektuuri ja disainialaste sündmuste ja festivalide korraldamiseks kui ka muudeks projektideks.

Taotlusvooru eesmärk on eesti arhitektuurivaldkonna (sh. mahuline arhitektuur, planeerimine, sise- ja maastikuarhitektuur, urbanistika) ja disainivaldkonna (sh tootedisain, graafiline disain ja teenusedisain)  populariseerimine ja arendamine.Taotluste esitamise tähtaeg on 10. detsember 2014.

Taotlusvoorust toetatakse arhitektuuri-ja disainialaste sündmuste ja festivalide korraldamist Eestis, hariduslikke ja arhitektuurivaldkonna ettevõtete konkurentsivõimet tõstvaid projekte ning valdkonna koostööd ja strateegilist arendamist soodustavaid algatusi. Samuti toetatakse osalemist rahvusvaheliste arhitektuurivaldkonna võrgustike ja organisatsioonide töös.

Toetatakse projekte, mille omafinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20 protsenti. Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 300 eurot ja ülempiir 30 000 eurot. Toetatakse tegevusi, mis on vajalikud otseselt projektide läbiviimiseks ja mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise ajavahemikul.

Näiteks saab toetust küsida projekti honoraride, stipendiumide, töötasu ning nendega seotud maksude tasumiseks ja reklaamimaterjalide ning trükiste tootmisega seotud kulude katmiseks. Taotlusvooru raames kaetakse ka projektiga seotud halduskulusid ning reisi- ja transpordikulusid ning käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Täpsem ülevaade taotlusvooru tingimustest leiad siit