Arhitektuuri Trampliini programmis on veel vabu kohti

23. september, 2013

salto 2Veel kaks päeva on võimalik liituda oktoobris käivituva Arhitektuuri Trampliini arenguprogrammiga. Viimane registreerumispäev on kolmapäev, 25. september. Lisatud koolitusprogrammi ajakava ja sisu.

 

Arhitektuuri Trampliini kava, sügis 2013:

 • September: Ettevõtte arenguauditi täitmine
 • 25. september – 3. oktoober: Mentorite külastused ettevõtetesse
 • 3. oktoober: I koolitusmoodul: Arhitektuuriäri ärimudel. Äri ja loome.
  Edukad ärimudelid loomemajanduses ja arhitektuuris. Ärimudeli erinevad osad arhitektuuri valdkonnas: sihtklient, väärtuspakkumine, müügi- ja kommunikatsioonikanalid, kliendisuhted, võtmeressursid, võtmetegevused, võtmepartnerid, tulu‐ ja kulustruktuur. Kuidas näha ärimudelis peituvaid võimalusi ja luua teistest eristuv mudel?
 • 29. oktoober: II koolitusmoodul: Arhitektuuriäri kasv. Kasvuplaan ja eksport.
  Kasvustrateegiad. Kasv olemasolevate teenuste abil. Kasv uute teenuste abil. Laienemine koduturul. Sisenemine välisturgudele. Valmisolek arhitektuuriteenuse ekspordiks. Arhitektuuriteenuse ekspordituru valik. Kes on minu sihtklient eksporditurul ja missugused on tema vajadused? Arhitektuuriteenuse kohandamine välisturu jaoks. Müügikanalite leidmine. Kommunikatsiooni planeerimine. Meeskonna kaasamine. Ekspordi riskid ja nende maandamine. Oma büroo kasvuplaani koostamine järgmiseks viieks aastaks.
 • 19. november: Mentorklubi: kasvuplaani ja ekspordiplaani analüüs. Vahetulemuste analüüs.
 • 3. detsember: III koolitusmoodul: Arhitektuuri turundus. Turunduse planeerimine.
  Parimad arhitektuuriteenuse turundamise näited. Arhitektuuriteenuse tellija vajadused ja nende väljaselgitamine. Klientide vajaduste analüüs. Kuidas leida üles arhitektuuriteenuse tellija vajadused ja nende väljaselgitamine. Kuidas leida tellija varjatud vajadused? Müük ja kliendisuhtlus. Turunduskommunikatsiooni eesmärgid, sõnumid, kanalid, plaanid. Milliseid kommunikatsioonivahendeid saab kasutada arhitektuuri valdkonnas? Büroo turundusplaan kolmeks aastaks.

NB! Koolituskulude osaliseks vähendamiseks on arhitektidel ja sisearhitektidel võimalik taotleda oma erialaliidult stipendiumi.

ARHITEKTUURI TRAMPLIIN

Arhitektuuri Trampliin on unikaalne arenguprogramm, mille abil Eesti Arhitektuurikeskus aitab kasvatada arhitektuurivaldkonna ettevõtete konkurentsivõimet Eestis ja välisturgudel. Programmi valitakse osalema kuni 15 ambitsioonikat arhitektuurivaldkonna ettevõtet. http://www.arhitektuurikeskus.ee/trampliin-2/  

 

TOETAJAD

Eesti Arhitektuurikeskuse koolitusprogrammid saavad teoks koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Programme toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.