Arhitektuurifilmide ideekonkurss

05. juuni, 2012

ECA-ESTONIAN-CENTRE-OF-ARCHITECTURE-300x109Eesti Arhitektuurikeskus kuulutab välja arhitektuuri lühifilmide ideekonkursi eesmärgiga koguda uudseid ideid ja lahendusi Eesti arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri- ja sisearhitektuurilahenduste käsitlemiseks ja jäädvustamiseks. Käesoleva ideekonkursi põhimõtteks on luua alus kahe distsipliini: arhitektuuri ja filmi sidumiseks, et tekitada inspireeriv sümbioos ja motiveerida loojaid mõtlema oma valdkonna piiridest väljaspool.

Filmiidee võistluse tulemusel kogutud ideede baasil on võimalik tutvustada Eestis ehitatud keskkonna lahendusi nii riigisiseselt kaasmaalastele kui ka väljaspool Eesti Vabariigi piiri.

 

1. Ideekonkursi põhimõtted
1.1 Lühifilmid käsitlevad Eestis asuvaid ja valmisehitatud arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri- ja sisearhitektuurilahendusi.
1.2 Lühifilmi keskseks elemendiks peab olema ruum või objekt (hoone, rajatis, interjöör), mida elusolend, sealhulgas inimene võib, aga ei pea oma kohaloluga täiendama.
1.3 Lühifilmi oluliseks märksõnaks on uuenduslik ja nutikas idee ruumi ja objekti kajastamisel. Kasuks tuleb ka visuaalselt originaalne esitlusvorm.
1.4 Lühifilmi ideekavandi võib esitada dokumentaalfilmile või mängufilmile, kusjuures žanr (õudus-, komöödia-, draama- jne) on konkursil osaleja poolt vabalt valitav. Filmiidee võib põhineda ka animatsioonile või arvutil loodud pildireal.
1.5 Ideekonkurss ja selle jätkutegevused toimuvad 30. maist 2012 kuni 1. juulini 2013.
1.6 Lühifilmide ideekonkursi tulemusel valitakse välja parim idee ja lahendus, mida arendatakse edasi ning mille baasil valmib 2013. aasta esimeses pooles uus Eesti arhitektuuri tutvustav lühifilm.
1.7 Eesmärgiks on leida arhitektuurifilmi idee ning sõlmida ideevõistluse võitjaga tootmisleping 3000 euro ulatuses.

Ideekonkursi auhinnafond on kokku 1 000 eurot, mis jaguneb vastavalt:
esimene koht 500 eurot
teine koht 250 eurot ja
kolmas koht 250 eurot

Loe lisa