Arhitektuurikeskus hakkab eksportima Eesti arhitektuuribüroode teenuseid

11. veebruar, 2010

Eesti ArhitektuurikeskusEAS eraldas Eesti Arhitektuurikeskusele Euroopa Liidu struktuurifondidest 16,6 mln krooni kahe aasta investeeringute ja tegevuskulude katteks. Suurimas mahus kulutusi on planeeritud ehitustegevuseks uute ruumide tarbeks Kultuurikatlas ning Eesti arhitektuuribüroode oskusteabe ekspordi toetuseks.

Eesti Arhitektuurikeskuse juhatuse esimehe Ülar Margi sõnul on aeg küps, et siinsete arhitektuuribüroode teenuseid ja oskusteavet eksportida. „Ehitusbuumijärgselt on Eesti turul väga palju suurte kogemustega andekaid arhitekte, samas turg on kokku tõmbunud ning endise mahu taastumist ei ole oodata. Seega on mõistlik püüda rakendada Eesti arhitektide potentsiaali mujal maailmas,“ selgitas Mark. „Kuna büroode võimekus end üksi eksportida on sageli väga piiratud, koondabki Arhitektuurikeskus enda juurde vajaliku meeskonna, et tutvustada välisriikides Eesti arhitektuuri tervikuna ning konkreetseid büroosid, kes sellest huvitatud on,“ lisas Mark.
„Ehitussektor moodustab nii Eestis kui ka mujal maailmas väga arvestatava osa majandustegevusest. Seega mõjutab projekteerimisteenuste edukas müük välisturgudel positiivselt Eesti ekspordi-impordi suhet ning riigi konkurentsivõimet maailmas,“ ütles Mark.

Ekspordi sihtmaadeks saavad olema peamiselt noored 1990ndate alguses iseseisvunud Euroopa riigid, nagu Ukraina, Valgevene, aga ka Taga-Kaukaasia maad ning Venemaa. Võimekuse kasvades ning välispartnerite võrgustiku toel võiks tegevus laieneda ka Araabiamaadesse, Indiasse ja Hiinasse.

Arhitektuurikeskus hakkab alates 2011. aastast jagama koos Disainikeskusega ruume renoveeritavas Kultuurikatlas. Samuti koordineeritakse organisatsioonide tegevusi, et tagada valdkonna terviklikum areng, tegutseda efektiivsemalt nii Eestis kui ka välisturgudel.

EAS eraldas Eesti Arhitektuurikeskusele loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmi raames Euroopa Liidu struktuurifondidest kokku 16,59 mln krooni, sellest 13,6 mln krooni investeeringuteks ning 2,99 mln krooni tegevuskuludeks aastatel 2010 ja 2011. Kokku rahastati loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmist 13 projekti kokku 77 mln krooni ulatuses. Lisainfo siit.

Eesti Arhitektuurikeskuse (EAK) asutasid Eesti kunstiakadeemia ja Eesti arhitektide liit 2008. aasta lõpus. EAK eesmärk on kujuneda arhitektuurialase teabe, oskuste ja ideede vahetamise platvormiks ning levitajaks kogu Eesti ühiskonnas, olla uuenduste labor, mis arendab eesti kultuuri ja loomemajandust. EAK viib Eesti arhitektuuri maailma ja tegutseb rahvusvaheliselt.

Lisainfo:

Ülar Mark
Eesti Arhitektuurikeskuse juht
ular@arhitektuurikeskus.ee
503 8872

Karin Kahre
Eesti Arhitektuurikeskuse avalike suhete juht
karin@arhitektuurikeskus.ee
509 9886