Arhitektuurikeskus otsib teenuste arendus-ja koolitusjuhti ning raamatupidaja-finatsspetsialisti

16. veebruar, 2012

arhitektuurikeskusEesti Arhitektuurikeskus on Eesti arhitektuurivaldkonna arenduskeskus, mis keskendub oma tegevustes Eesti nüüdisarhitektuuri osas teadlikkuse tõstmisele ning arhitektuurivaldkonna ettevõtete ettevõtlus- ja ekspordivõimekuse parandamisele.Eesti Arhitektuurikeskus ootab kandideerima ja oma meeskonnaga liituma kogemustega kahte tublit arhitektuurivaldkonna arengust huvitatud inimest.


Eesti Arhitektuurikeskus ootab kandideerima :

TEENUSTE ARENDUS- JA KOOLITUSJUHTI

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:

 • koolitusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine avalikkuse arhitektuurialase teadlikkuse tõstmiseks
 • koolitusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine arhitektuurivaldkonna ettevõtete ettevõtlusvõimekuse arendamiseks
 • laste arhitektuuri huvikooli arendamine ja administreerimine
 • Arhitektuurikeskuse poolt koostatavate ja vahendatavate trükiste levitamine
 • arhitektuuriturismi arendamine, sh arhitektuuriekskursioonide korraldamine
 • Arhitektuurikeskuse poolt pakutavate uute teenuste arendamine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt 2-aastane koolitusprogrammide välja töötamise ja elluviimise kogemus
 • teenuste arendamise või ettevõtlusega tegelemise kogemus
 • arendusprojektide elluviimise ja meeskonnatöö kogemus
 • eelarvete koostamise ja haldamise kogemus
 • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • väga hea suhtlemisoskus ja hea analüüsi- ja sünteesivõime
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus

 

Kasuks tuleb:

 • teadmised arhitektuuriharidust puudutava osas
 • lai silmaring arhitektuurivaldkonnas toimuva osas
 • ettevõtlusalane, personalijuhtimise või pedagoogiline kõrgharidus
 • hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • turundusalased teadmised ja kogemused
 • töökogemus mittetulundussektoris

 

Omalt poolt pakume

 • võimalust arendada ja koordineerida arhitektuurivaldkonna täiend- ja ümberõppe programme ning huviharidust
 • loomingulist teenuste arendamise võimalust
 • projektijuhtimise kogemuste mitmekesistamise võimalust
 • vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
 • töökohta sõbralikus ja teotahtelises meeskonnas
 • tööle väärilist tasu

Tööle asumise aeg: märts 2012

Tööaeg: täistööaeg

Asukoht: Tallinn

Ametipositsioon: teenuste arendus- ja koolitusjuht

 

RAAMATUPIDAJAT – FINANTSSPETSIALISTI

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:

 • igapäevane raamatupidamistoimingute teostamine ja majandusarvestuse pidamise korraldamine
 • eelarve tulude ja kulude täitmise ning rahavoogude juhtimine
 • palga- ja maksuarvestus
 • raamatupidamis- ja finantsaruannete tähtaegne ja nõuetekohane koostamine ning esitamine Maksuametile, Statistikaametile, juhtkonnale
 • projektidega seotud finants- ja sisuaruannete koostamine ja esitamine
 • arendusprojektide finantsplaneerimises osalemine
 • finantsdokumentide korrasoleku tagamine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt 3 aastane praktilise töö kogemus raamatupidamise valdkonnas
 • toetustaotluste aruannete (EAS, Kultuurkapital, Interreg vms) koostamise praktiline kogemus
 • kogemus finantsjuhtimise vallas
 • erialane või majandusalane kõrgharidus
 • eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

 

Kasuks tuleb:

 • teadmised ja huvi arhitektuurivaldkonda puudutava osas
 • head teadmised raamatupidamis- ja maksundusalases seadusandlusest
 • töökogemus mittetulundussektoris
 • hea analüüsi- ja sünteesivõime ning oskus iseseisvalt lahendada probleeme
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus

 

Omalt poolt pakume

 • loomingulist, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • eneseteostus- ja arenemisvõimalusi;
 • töökohta sõbralikus ja teotahtelises meeskonnas
 • tööle väärilist tasu

Tööle asumise aeg: märts 2012

Tööaeg: täistööaeg

Asukoht: Tallinn

Ametipositsioon: raamatupidaja-finantsspetsialist

 

Kandideerimiseks palume saata CV, kaaskiri ja palgasoov hiljemalt 29. veebruariks 2012.

Kontaktandmed:

Kontaktisik: Kristiina Sipelgas, Arhitektuurikeskuse tegevjuht,

Aadress: Lai 31, Tallinn, 10133 Harjumaa

Lisainfo: telefonil 61 17 436 või

kristiina@arhitektuurikeskus.ee