Arhitektuurikeskus sõlmib ettevõtjaid ja arhitekte

10. august, 2010
larmark2Uurisime Arhitektuurikeskuse juhi Ülar Marki käest, millega hakkab Arhitektuurikeskus praegu ehitamisjärku jõudvas Kultuurikatlas tegelema ja millised on keskuse plaanid Eesti arhitektuuri ja ettevõtjate koostööl.

Sageli aetakse segi Arhitektuurikeskust ja Arhitektide Liitu, millega täpsemalt tegeleb Arhitektuurikeskus?

Tänaseks oleme poolteist aastat tegutsenud, meie praegune peamine suund on lisaks näituste korraldamisele olnud ka Eesti sees arhitektuuri tutvustamine. Arhitektuurikeskus on Eesti Kunstiakadeemia ja Arhitektide Liidu poolt ellu kutsutud eesti arhitektuuri tuntuse tõstmiseks nii Eestis kui ka maailmas ja selleks, et Eesti ettevõtteid ja arhitekte märgataks. Tegeleme arhitektide ja ettevõtjate võrgustiku arendamisega, sealjuures seminaride, töötubade korraldamisega, mis aitavad tuntuse tõstmisele kaasa. Eesmärk on luua tingimused ja kaasa aidata, et ühendada büroosid ja luua vajalikke kontakte ettevõtjate ja arhitektide vahel.

Millised on teie praegused tegevused Eestis ja väljaspool arhitektuuri tutvustamiseks?

Eestis korraldame  sees  eramuarhitektuuri näitusi ja välkloenguitesarja, mis kaasavad mittearhitekte rääkima ja arutlema arhitektuurist. Korraldame linnafoorumeid, septembri alguses on tulemas järgmine linnafoorum ning soovime laieneda ruumilise kavandamise probleemidega järgmisel aastal lisaks linnadele ka valdadesse.

Eestist väljaspool käisime hiljuti Londoni arhitektuurifestivalil, mis lõppes poolteist kuud tagasi Arhitektuuri ja Ehituskeskuses NLA-s (New London Architecture). Enne seda toimus Berliini arhitektuurikeskuses näitus Eesti arhitektuurist ja lisaks korraldame Veneetsia Biennaalil Eesti ekspositsiooni väljapanekut koostöös Arhitektide liiduga. Sügisel on kavas EXPO paviljonis arhitektuuri tutvustav väljapanek Shanghais ja võib-olla lisaks sinna veel ühtteist juurde. Samuti oleme korraldamas Glasgows veel sel aastal näitust ning Helsingis ja Moskvas näitusi järgmisel aastal.

Kavandame praegu kodulehe formaati, mis tutvustab Eesti arhitektide väljapoole tehtud töid, kuhu koondame kokku kõik, mis on siinsete arhitektide poolt NSVLi ajal tehtud teistesse riikidesse, emigreerunud aritektide poolt või väljaspool tuntust kogunud arhitektidelt ja soovime seeläbi kaardistada maailmas eesti kaasaegset arhitektuuri.

Kuidas kavandate koostööd ettevõtjatega tulevikus?

Loodame Kultuurikatlasse senisest enam kaasata ettevõtted, kes turul tegutsevad ja viia neid arhitektidega kokku arhitektuuriga seotud valdkondades: ühendada senisest enam arendajad, ehitajad, materjalitootjad, et ühiseid teadmisi ja oskusi senisest paremini nii sees kui väljas ühendada.