MELT: Ärile hoogu juurde? Loovalt oled mõelnud???

21. märts, 2017

Just sellist pealkirja kannab tänavu 30. mail Kultuurikatlas toimuv foorum ning see aitab selgitada, kuidas tulemuslikumalt ühendada tootjate vajadused ja ootused oskustega, mida pakuvad loova sektori professionaalid.

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid korraldab juba teist korda MELT Foorumit, mille eesmärk on panna tootjad ja disainerid kõnelema ühte keelt, et tulemuseks oleks parem üksteisemõistmine, eesmärgipärane koostöö ja tugev Eesti majandus.

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite juhatuse liikme Anu Lõhmuse sõnul kuulub tulevik ettevõtetele, mis suudavad tootearenduse viia järgmisele tasemele ning seda tehes kaasata erinevate valdkondade esindajaid.

“Tulevikutarbija ootustele kõige paremini vastavad tooted sünnivad inseneri, disaineri ja IT-arendaja teadmiste ning oskuste sünergiast,” ütles Lõhmus. “Tootmisprotsess ise peab muutuma võimalikult efektiivseks, kuid seda tehes jätma väiksema jalajälje keskkonda ja võimaldama toote elukaare süsteemse haldamise. Ettevõtte konkurentsivõime, jätkusuutlikkus, aga ka ellujäämine sõltub sellest, kuidas valdkondadeüleses koostöös luua lisandväärtust, nutikaid töökohti ja seeläbi tugevamat majandust.”

MELT Foorum sünnib tööstus- ja loovliitude koostöös. Tööstus- ja loovsektor mõistavad üha paremini ühiseid väljakutseid ja võimalusi, kuidas koos paremaid tulemusi saavutada. Foorumil tõstatuvad probleemid ja esinejad on valitud nii, et maksimaalse kasu saaks mõlemad sektorid.

MELT Foorumil esinev kontseptsiooni- ja disainiagentuuri Identity brändistrateeg Ants Lusti peab Eesti majanduse võtmekohaks võimekust kujuneda allhankijast tugevate brändide eksportijaks.

“Me ei jõua oma eeskujudele kunagi järele, saati neist mööda, kui pakume peamiselt kvaliteetset allhanget,” lausus Lusti. “Eesti ei vaja helgeid päid ainult IT-valdkonda, vaid majanduse kõikidesse sektoritesse ning nende sektorite tihedat koostööd, et ka siin sünniksid tugevad brändid, mis suudavad rahvusvahelisel turul läbi lüüa. Mõistagi ei ole see ülesanne kerge ning sunnib ettevõtjad mugavustsoonist välja, kuid see on ainus võimalus oma konkurentsivõimet tõsta.”

MELT Foorum 2017 võtmeteemadeks on tootearendus, eksport, müük, turundus ja innovatsioon. Sündmus toob kokku loomeettevõtted ning tööstusettevõtted, et nad kahepoolselt teadvustaksid võimalusi koostöö kaudu turupositsiooni säilitada ja kasvatada, sh rahvusvahelise konkurentsivõime kontekstis.

Foorumile on oodatud ettevõtted, kes oma toote või teenuse väärindamiseks vajavad ideid ja inimesi.

MELT Foorumit 2017 rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.

MELTi korraldab Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid koostöös Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Kultuurikatla, Eesti Disainikeskuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Loov Eesti ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis.

Vaata lisaks MELT kodulehelt

ja MELT Facebooki lehelt