Äripäev: EAS käivitab Ekspordirevolutsiooni

07. veebruar, 2011

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse liige Maria Alajõe kuulutasid tänasest avatuks mahukaima ekspordialase värbamis- ja koolitusprogrammi Ekspordirevolutsioon, mille käigus otsitakse 25 Eesti keskmise suurusega ettevõttesse noori ja rahvusvaheliselt läbilöögivõimelisi ekspordi müügijuhte.

Konkursil sõelale jäänud müügijuhte, kes sõlmivad ekspordiambitsioonidega ettevõtetega töölepingud, ootab ees aastane rahvusvaheliselt tunnustatud ekspordialane koolitusprogramm.

Ekspordirevolutsiooni raames alustatakse tänasest kahe paralleelse värbamistegevusega: samaaegselt otsitakse programmis osaleda soovivat 25 ettevõtet, kel on huvi jõuliselt eksporti kasvatada ja 25 potentsiaalset ekspordi müügijuhti. Ettevõtetele on osalemise piiranguks minimaalselt 20liikmeline töötajaskond ja vähemalt 640 000eurone ekspordimüük. Ettevõtete omaosaluseks on 20% koolituse maksumusest ehk 2824 eurot.

„Mitte iga päev ei lansseerita Eestis programme, mille olulisust tunnetavad võrdselt nii valitsus, tööandjad kui spetsialistid,“ kiitis majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „Ekspordirevolutsioon on minu hinnangul just sellise kvaliteediga programm, mis võiks motiveerida noori andekaid spetsialiste naasma Eestisse, et töötada jõuliselt areneda soovivates ettevõtetes ja panustada hüppelisse ekspordi käibekasvu, millest tõuseb tulu riigile tervikuna,“ ütles Parts.

Tulevastelt ekspordi müügijuhtidelt eeldatakse kõrgharidust, lisaks inglise keelele veel ühe võõrkeele valdamist ja töö-, elamis- või õpikogemust välismaal. Nii ettevõtted kui potentsiaalsed ekspordijuhid valitakse välja aprilli lõpuks, mil algab aastane koolitusperiood.

„Me tunnetame tööturul teravat vajadust professionaalse ettevalmistusega ekspordijuhtide järele, täna pole ettevõtetel aga kedagi värvata,“ kommenteeris  EASi juhatuse liige Maria Alajõe. „Suures osas ettevõtetes tegeleb ekspordi juhtimisega täna tegevjuht ise kõigi muude asjade kõrval, see on muutunud pärssivaks teguriks ekspordimahtude kasvatamisel ja uutele turgudele siirdumisel. Praeguses majanduse kasvufaasis on parim aeg panustada teadlike meetoditega ekspordi kasvatamisse,“ lisas Alajõe.

Ka Eesti Tööandjate Keskliidu juht Tarmo Kriis möönis, et Ekspordirevolutsiooni sarnast ekspordituge on Eesti ettevõtted oodanud juba pikalt. „Head ja kogemustega ekspordi müügijuhti on praegu leida väga raske ning sageli jääbki innovaatilistel ja eristuvat toodet pakkuvatel ettevõtetel globaalne läbimurre tegemata,“ tõdes Kriis.

Ekspordirevolutsioon on EASi programm, mida viivad ellu Marketingi Instituut ja Rootsi ettevõte ITM Worldwide. Nende koostöös valminud koolitusplaan näeb ekspordijuhtidele ette aasta jooksul kokku 21 õppepäeva, millest 16 viiakse läbi rahvusvaheliste õppejõudude ja praktikute käe all. Tuntumate koolitajate seas on näiteks Fons Trompenaars, professor Albert A. Angehrn INSEAD-ist ja Per V. Jester  China European International Business School in Shanghai’st. Lisaks koolitusele on kõigile programmis osalevatele uutele ekspordi müügijuhtidele tagatud kogu aasta jooksul tugi isiklikult mentorilt, kelleks on Eesti parimad ekspordipraktikud.