Äripäev: Teenusdisain pakub tootmis-ettevõtjaile uut vaatenurka

19. jaanuar, 2011

altPalju räägitakse sellest, mis on disain. Samas on märksa olulisem mõista, mida disain ettevõttel saavutada aitab. Kui nimetada vaid esmalt meenuvaid, siis – paremad tooted, rahulolevamad ja lojaalsemad kliendid, efektiivsem planeerimine ning kulude optimeerimine, kirjutab Eesti Disainikeskuse juht Ruth-Helene Melioranski.

Tihedas ettevõtluskonkurentsis eristuvad tooted üksteisest pakutava elamuse ja kaasnevate teenuste poolest. Funktsionaalsetelt omadustelt sarnaseid tooteid on sadu, seega mõjutavad tarbijate ostuotsuseid üha enam emotsionaalsed väärtused ja ka see, mis tootega kaasneb. Näiteks kultustelefon iPhone, mille väärtus avaldub just teenuste ehk rakenduste (apps) näol.

Mis on teenusdisain, millega ta tegeleb?

Teenusedisain on valdkond, mis tegeleb väärtuste loomisega ning otsib vastuseid küsimustele: milline peaks olema kasutaja teenuse kogemus? Milline peaks olema ettevõtte tööprotsess, et meeskonnal oleks kiirem, lihtsam ja mugav teenust osutada? Tähtis on mõista, et teenusedisainiga on võimalik suurendada ärieeliseid mitte ainult teenindus-, vaid ka tootmis- ja avalikus sektoris.

Teenusedisaini rakendades vaadeldakse probleeme kasutaja silmade ja kogemuste läbi. Koostöös disaneriga kaardistatakse kriitilised kokkupuutepunktid kliendiga: tooteinfo hankimine, toote kättesaamishetk, garantiiremont jne.
Disainitööriistu kasutades luuakse pilt kasutajate ootustest ja vajadustest, millest lähtudes analüüsitakse kitsaskohti ning töötatakse välja uusi lahendusvõimalusi. Näiteks kui lennutranspordis on kõigile ebamugav etapp kliendi jaoks pagasiootamine, saab siiski ooteruumi piisavalt istekohti paigaldades luua meeldivama teenusekogemuse.

Teenusdisain tootmissektoris

Tootmissektoris võimaldab teenusedisain luua toodetele lisandväärtust, mis on üheks võtmelahenduseks toodete atraktiivsuse ja konkurentsieelise tõstmisel. Toodetele lisandväärtuse loomiseks on kaks peamist suunda: toote müügi ja järelhooldusega seonduv ning personaliseeritud tooted. AS Sangar pakub juba mitu aastat edukalt müüvat personaaltoodet – mõõdusärki. Särk õmmeldakse valmis sama tehnoloogiaga nagu masstoodang, kuid kliendi rahulolu ning makstav hind on erinevad.

Esmakordselt viib Eesti Disainikeskus koostöös disaineritega läbi teenusedisaini alaseid täiendkoolitusi, mis on suunatud tootmisettevõtetele.

Allikas: Äripäev