Äriregister hakkab väikettevõtjatele pakkuma raamatupidamisteenust

08. märts, 2011

Registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) on asunud välja töötama e-raamatupidamise keskkonda, mis aitab alustavatel ning väikestel ettevõtetel oma raamatupidamist lihtsamalt korraldada.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul on Eestis terve rida väikeettevõtteid, kellel raamatupidamine praktiliselt puudub või toimib parimal juhul väikeses mahus kassapõhiselt. «Need on ettevõtted, mille käive on sedavõrd väike, et professionaalse raamatupidamisteenuse sisseostmine ei tasu ennast lihtsalt ära.»

Äriregistri tulevane e-raamatupidamiskeskkond pakub just sellistele väikeettevõtetele võimaluse hoida korras aruandluskohustused, mis äritegevusega paratamatult kaasas käivad. «Seega laheneb ettevõtja üks peamine mure – kuidas tagada aruandluse õigeaegne, täpne ja lihtne haldamine,» rääkis asekantsler.

Loodav süsteem on ettevõtjatele vabatahtlik ning hakkab võimaldama nii aastapõhist kui ka igakuist aruandlust. «RIKi loodav uus tarkvara erineb täielikult praegu turul pakutavatest süsteemidest, kuna lihtsustab raamatupidamise dubleeriva kirjeldamise põhimõtet. Lihtsamalt öeldes, uus süsteem hakkab tegema mitu toimingut ühe käsuga. Näiteks arve väljastamisel tehakse kohe dubleerivalt ka konto kanded,» selgitas Aavik.

Veebruarikuus viis RIK läbi küsitluse, et uurida raamatupidamise korraldamise teenuse vajadust ettevõtjate seas. Enam kui 90 protsenti vastanutest toetas raamatupidamiskeskkonna loomise ideed. Kaks kolmandikku oli valmis teenuse eest ka maksma.