Armastus ja ettevõtlus koos

12. märts, 2010

Kunstnikepaar Margareth Sandström ja Peter de Wit asutasid koos väikese kullassepatöökoja/poe Stockholmi äärelinnas kohe peale oma kunstiõpingute lõppu 1970ndail aastail. Nii nagu eraelu ja töö käivad nende puhul käsikäes, on nad alati pidanud tähtsaks oma loomingut ka ise otse inimesteni viia.

Julgus olla ise

Kohe, kui Margareth ja Peter olid õpingud lõpetanud, avasid nad kaupluse ja töökoja, kuid ei mõelnud seda veel elatusallikana. Kunstnikepaari eesmärgiks oli teha ehteid ja luua omanäoline vormikeel. 1970ndatel edukaks osutunud kollekstioonid  tagasid kunstnikele stabiilse sissetuleku, isegi kui sel ajal oli neid keeruline müüa.

Siiski jäid Margareth ja Peter kindlaks oma isikupärasele käekirjale, see tähendab aga, et  nad juhendasid oma ostjaid ja jagasid kaupluses infot iga ostu puhul. Kliendid julgesid osta ka seda, mida nad algselt ei plaaninud. Kuigi see ei olnud teadlikult valitud strateegia,  tasus see  end ära.

Loomine ja äri käsikäes

„Kogu meie tegemisi hoiab käimas soov luua. Loomingut saab näha nii meie kaupluses kui ka rahvusvahelistel näitustel. Kauplus on meile väga kallis, ta tagab meile majandusliku turvalisuse. Me osaleme nii tootmises kui ka müügiprotsessis, oleme kaupluse managerid.

Tegevus on kahedimensiooniline –  ühest küljest vaba loometegevus ja teisest kauplus, kus peame kombineerima oma loomingu klientide soovidega – et ehted oleksid kantavad, et hind oleks sobiv ja ehted funktsionaalsed. Mõlemad aspektid on olulised ja rikastavad teineteist. Ilma kunstilise sügavuseta poleks kaupluse käimashoidmine olnud  meile huvitav.  Kaupluses saab meie toodetega tutvuda ka kataloogi kaudu, kus on esitletud  ka üksikeksemplarid,  ka need, mis pole müügis,” tutvustab Margareth oma tegutsemispõhimõtteid.

Personaalne kontakt

„Täna on kauplus selline koht, kus saame otsekontakte inimestega, kes on meie tööst huvitatud – saame koos mõjutada meie tulevast toodangut,” räägib Margareth. Et kauplus ja töökoda asuvad ühes ja samas hoones, saavad meie töötajad rääkida, kuidas tööd on tehtud, millised mõtted seal taga on  – see toob kaasa teatava autunde, mis kunstnikule on väga tähtis.
„Arvan, et meie saame pakkuda tavalisele tarbimisele suuremat sügavust ja alternatiive tavalisele,” üteb Margareth Sandström.

Tänane päev

Margareth Sandströmi ja Peter de Witi kullassepatöökojas töötab lisaks neile endile veel  3 kullasseppa ja kahes nende ehtekaupluses 4 toredat ja asjatundlikku müüjat. Tarbeehteid lasevad nad oma kavandite järgi valmistada Hong Kongis, kus tootmine on odavam.

Praegu on nende tööd esindatud paljudes muuseumides ja erakogudes maailmas. Ettevõtjatena on kunstnikud olnud väga edukad.


Soovitused:

  • Äri ja kunstimaailma kokkusulatamine võtab aega

Meil võttis äri ja kunstimaalima kokkusulatamine umbes 20 aastat. Praegu tunneme, et oleme endas rahu saavutanud ja need asjad tõepoolest toimivad koos. Meil on töötajad ja see on suur vastutus.

  • Oma kauplus annab võimaluse ise mõjutada oma ärilist arengut

„Pean möönma, et minu  jaoks on ääretult raske luua ehteid, mis oleksid samaaegselt funktsionaalsed ja väljendaksid minu isikupära ja oleksid suurepärased näited heast käsitööoskusest,” ütles Margareth. Samas annab kauplus meile  võimaluse olla iseenda kunstiline juht ja mõjutada oma ärilist arengut.  Tegemist on kahtlemata kommertsliku mõtlemisega, millele tuleb juurde lisada kunstniku vormikeel, mõtted ja tema kullasepa oskused ja uhkus oma ameti üle Loomeprotsessis loob selline mõtlemine silla, toob kaasa võimaluse kohtuda huvitavate inimestega, kellest võib saada meie potentsiaalne klient. Loome alternatiive massitarbimisele, vastutame oma ärikeskkonna eest ja osaleme selles.

  • Kauplus annab loometööks aega

Mingil hetkel tundsime, et meil pole enam aega töökojas tööd teha, suhtleme kogu aeg klientidega. Siis tundus loomulik üks töötaja appi võtta. Siis saime aru, et meil  on rohkem aega luua ja see omakorda toob kaasa müügi suurenemise.  Oluline on, et kaupluse inimesed saavad meie keelest aru, oskavad selgitada meie mõtteid.  Koos on toredam töötada ka.

  • Odavama tootmise kasutamisel on kaks külge

Oleme tellinud Aasiast oma kavandite järgi tarbeehteid – seal on hinnad väga soodsad. Teisest küljest aga harjuvad kliendid odavamate hindadega ja eeldavad, et kogu meie looming peaks samas hinnaklassis olema. Rootsi käibemaksusüsteemi muutmine aitaks oluliselt olukorra parendamisele juurde. Aasiast ostetud toodetelt saame 25% riigilt tagasi., samas maksame  Rootsis käibemaksu ja tööandja maksu. Seadused kehtivad kõigile ettevõtjatele ühtemoodi.

  • Kunstnikud on trendiloojad

„Ei saa luua mõttega, et see peab kiiresti ära ostetama, sest siis ma pole enam kunstnik,” on Margareth veendunud. Samas annab kaupluse ja töökoja koostöö võimlause harida tarbijaid ja kujundada nende maitset.