Asekantsler Anton Pärn hakkab vedama loodavat sihtasutust Läänemaal

20. juuni, 2013

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Anton Pärn lahkub 18. juunil ametist ja asub juhtima loodavat sihtasutust Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.

Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene sõnul eeldab loodava sihtasutuse juhtimine väga laiapõhjalisi teadmisi ning kogemusi muuseumi- ja muinsuskaitsevaldkonnas, sest tegemist on ehitismälestisi ja atraktiivseid kogusid koondava pärandiasutuse loomisega. „Anton Pärnal on soov selle sihtasutuse toimimisse anda oma otsene professionaalne panus, et samas kultuuriruumis tegutsevad muuseumid moodustaksid tulevikus ühe märgilise tähendusega mäluasutuse ja külastuskeskkonna,“ märkis Nõgene. Lisaks sellele möönis Nõgene, et Pärna otsus naasta tööle just oma sünnilinna Haapsallu on inimlikust aspektist väga mõistlik samm.

Anton Pärna sõnul on uue sihtasutuse tegevuste eduka arendamise eelduseks riigi ja linna tihe koostöö. „Kui seni olen ministeeriumis koordineerinud mitmeid muuseumide põhjal moodustatud sihtasutuste loomist, siis uues ja sedavõrd mitmetahulises asutuses on võimalik tegeleda samaaegselt nii muuseumide kui muinsuskaitse teemadega ning osaleda ühtlasi kultuuriturismi valdkonnas,“ selgitas Pärn.

Anton Pärn on ministeeriumi asekantslerina olnud ametis alates 2002. aastast, enne seda töötas ta Muinsuskaitseametis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna, omandanud 2002. aastal magistrikraadi arheoloogia erialal ning jätkanud õpinguid Tartu Ülikooli ajaloo osakonna doktorantuuris. Lisaks osaleb ta põhitöö kõrval Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi kahes teadusprojektis, mis on seotud varase linnaasustuse teemadega.

Pärn kuulub mitmetesse erialaühingutesse, kultuuripärandi valdkonnaga seotud töögruppidesse ja nõukogudesse. Teiste hulgas kuulub ta Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Saaremaa- ja Pärnu Muuseumi nõukodadesse. Lisaks omab ta kogemust sihtasutuse töös, kuuludes sihtasutuse Haapsalu piiskopilinnuse nõukokku ja on SA Narva Muuseum nõukogu esimees. Ta on Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetustest rahastatava kultuuripärandi (mõisakoolide) programmi koostöökomisjoni esimees, pühakodade riikliku programmi juhtnõukogu liige, mõisakoolide programmi komisjoni esimees ja Setumaa kultuuriprogrammi nõukogu esimees.

Kultuuriministeeriumi esindajana on ta ka Siseministeeriumi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise ja üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide hindamiskomisjoni liige.

Kultuuriministeerium ja Haapsalu linn sõlmisid eelmise aasta lõpus koostöölepingu, millega võeti eesmärgiks ühise sihtasutuse asutamine ning arendamine. Sihtasutuse asutamisega viiakse ühtse juhtimise alla Haapsalu linnale kuuluv Haapsalu piiskopilinnus ja Raudteemuuseum ning riigile kuuluv Läänemaa Muuseum – Iloni Imedemaa, Haapsalu endine raekoda, Sidemuuseum ning Ants Laikmaa majamuuseum.

Mitme asutuse liitmisega soovitakse tekitada koostoime sünergia, pakkuda töötajatele uusi arenguvõimalusi ja tööalaseid väljakutseid ning suurendada ühendasutuse majanduslikku võimekust nii uute arendusprojektide kavandamisel kui ka tegevuste planeerimisel.

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid alustab tegevust 1. juulil.

Konkursi kultuuriväärtuste asekantsleri ametikohale kuulutab välja Riigikantselei juuni teises pooles.