Asutati Euroopa muusikaekspordi kontorite võrgustik

06. juuni, 2016

Üle 20 Euroopa muusikaekspordi kontori ja arendusorganisatsiooni asutasid The European Music Export Exchange Network-i (EMEE). EMEE sekretäri rolli asub Music Estonia direktor Virgo Sillamaa.

 

Ekspordiorganisatsioonide võrgustiku peamiseks eesmärgiks on suurendada Euroopa artistide repertuaari levikut liikmesriikides ning võimaldada kogemuste ja teadmiste vahetust. Mitteformaalselt on EMEE tegutsenud, jaganud infot ja parimaid praktikaid liikmete vahel juba 2014. aastast.

 

Lisaks Virgo Sillamaale kuuluvad juhatusse esimees Anna Hildur Hildibrandsdottir Põhjamaade muusikaekspordi kontoreid ühendavast NOMEX võrgustikust ja aseesimees Peter Smidt Hollandi muusikatööstuse esindussündmust Eurosonic Noordeslaag korraldavast organisatsioonist BUMA Cultuur.

 

Anna Hilduri sõnul ühildub EMEE peaeesmärk hästi ka Euroopa Komisjoni sooviga suurendada muusikatööstuse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete käivet ja töökohtade loomist: “Tähelepanu ja toetus muusikasektorile on Euroopa Liidu tasemel ümber hinnatud ning seetõttu on ka selle võrgustiku loomine märgilise tähtsusega. Euroopa Komisjon on viidanud muusika ökosüsteemile kui parimale näitele väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel põhinevast sektorist, mille arengut on väga suurel määral mõjutanud digitaliseerumine ja millel on potentsiaali nii kasvuks kui töökohtade loomiseks. EMEE tervitab Loov Euroopa initsiatiivi ja toetab täielikult EL-i “Muusika 2020” strateegia loomist.”

 

Detailsed plaanid võrgustiku tegevusest avalikustatakse lähinädalatel