Autoriõigus digitaalmaailmas – Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon

03. jaanuar, 2014
5. detsembril 2013. a. avalikustas Euroopa Komisjon autoriõiguse temaatikat puudutava avaliku konsultatsiooni algatamaks laiapõhjalist arutelu Euroopa autoriõigusealase regulatsiooni uuendamisvõimaluste kohta digitaalse siseturu tingimustes. Avaliku konsultatsiooni metoodikaks on küsimustik, mille leiad http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.
Justiitsministeerium soovib tagasisidet 17. jaanuariks 2014. a., et kujundada Vabariigi Valitsuses vastuvõtmiseks ning Riigikogus kinnitamiseks erinevate sidusgruppide sisendit arvestavad seisukohad.
 
Eesti Kultuuri Koda korraldab 10.jaanuaril  10.00 -13.00 Telliskivi Loomelinnakus, F-hoones (Telliskivi 60A)
 INFOPÄEVA:

– autoriõiguse kodifitseerimise hetkeseis ja plaanid (ajaveeb https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/)
– EK poolt algatatud avaliku konsultatsiooni sisu ja eeldatav asjade käik.
 
Teemasse aitavad sisse elada
Aleksei Kelli  – autoriõiguse kodifitseerimise töögrupi juht,
Kärt Nemvalts – JUM, eraõigus
 
Infopäeval osalevad ka Teenusmajanduse Koja liikmed.
 
Infopäeva sihiks on autoriõiguse teema taaskord lahti rääkida ja luua seega paremad eeldused avalikus konulstatsioonis osalemiseks.
 
Ole hea ja anna enda osalusest teada hiljemalt 8.jaanuariks
http://doodle.com/umzww4gsit8b72wd