Autoriõigus

16. oktoober, 2009

Autoriõigust reguleerib Autoriõiguse seadus. Autoriõiguse valdkonda korraldab ja koordineerib Justiitsministeerium.

Autoriõigused tekivad teose loomisega hetkel, kui teos on väljendatud mingis tajutavas vormis. Seega autoriõiguse saamiseks ei ole vajalik registreerimine ega muude formaalsuste täitmine.

 

Tegija kommentaar

Sille Sikmann
Sille Sikmann: “Minu kaubamärk on patendiga kaitstud ja kui tekib mõni töö, mis vajab ka kaitsmist, siis enamasti nii ka toimin. Autoriõigusega tuleb kasuks kursis olla.” http://www.scheckmann.com/

Autoriõiguse sisuks on autori isiklikud ja varalised õigused.
Isiklikud õigused tähendavad teose autori õigusi olla konkreetse teose looja – st, et teost seostatakse autori isiku ja nimega. Isiklikud õigused on teose autoriga lahutamatult seotud ja neid ei saa teistele üle anda – st, isiklikke õigusi ei ole võimalik müüa. Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma.

Varalised õigused annavad teose autorile ainuõiguse oma teost kasutada ning see annab võimaluse oma loometööga raha teenida. Teose autor saab lubada või keelata oma teosest koopiate tegemist ja levitamist, teose tõlkimist, töötlemist ja esitamist. Teose autoril on õigus saada autoritasu selle eest, et ta lubab teistel isikutel neid õigusi kasutada. Teose kasutamiseks sõlmitakse autorileping, millega autor annab üle oma varalised õigused või loa teose kasutamiseks. Autorilepingu võib sõlmida juba olemasoleva teose kasutamiseks või uue teose loomiseks ja kasutamiseks.
Loe lisaks: autoriõigus

 

Pane tähele:

  • küsi asjatundjatelt nõu oma loomingu kaitsmise ja kasutamise kohta;
  • kanna hoolt, et sinu õigused oleks kaitstud autorilepingutega;
  • kaitse oma loomingut, kuid veelgi rohkem keskendu oma loomingu müügivõimaluste otsimisele;
  • loomeettevõtlus on eelkõige oskus panna oma looming raha teenima.