Autoriõiguse seadust vaadatakse üle

24. mai, 2013

pararahvSelleks, et autoriõiguse seadust lihtsustada, ühtlustada kehtivate õigusnormidega ja valdkondadesiseselt korrastada, vaadatakse praegu kehtiv autoriõiguse seadus üle. Praegu käib ettevalmistustöö ja organisatsioonidel on võimalik oma arvamust avaldada.

“Tegemist on praktilise seadusega, mis peab toetama loomemajandust,” ütles Toomas Seppel advokaadibüroost Hedman Partners. Tema sõnul on kavas lühendada autoriõiguste kataloogi, osad õigused liiguvad seni isikuõiguste kataloogist varaliste õiguste kataloogi.

Silja Elunurm advokaadibüroost Alterna  soovitas kõigil huvitatutel praegu töös oleva tekstiga tutvuda ja võimalikke alternatiive kaaluda. Selleks tuleb minna Justiitsministeeriumi ajaveebi https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/. 2014. aastal tuleb tekst eelnõuna veelkord arutlusringile, millal seadus vastu võetakse, ei ole praegu veel teada.