Avaneb Põhjamaade Kultuuripunkti toetus

03. august, 2010
Põhjamaade Kultuuripunkti hallatav kultuuri- ja kunstiprogramm annab võimaluse kunsti- ja kultuuriprofessionaalidele taotleda projektitoetust uuenduslikeks ja harivateks ettevõtmisteks. Taotlema on oodatud ka kunsti- ja kultuuriasutused ning organisatsioonid, kes teevad koostööd professionaalsete kunsti- ja kultuuritegelastega. Toetusprogramm jaguneb kaheks:
1. Tootmispõhine tegevus ja tulemuse esitlemine
2. Erialase pädevuse tõstmine, arvamuste, hinnangute, teadmiste ja oskuste vahendamine
Mõlemale toetusliigile kehtivad ühesugused nõudmised.

Taotlusi saab esitada alates 18. augustist 2010.

Kultuuritoetuste eest kannab hoolt Põhjamaade Kultuuripunkt (Kulturkontakt Nord) Soomes:  võtab vastu elektroonilised taotlused ning korraldab kogu järgneva asjaajamise kuni toetuste väljamaksmiseni. Seetõttu käib taotlemine ja hilisem aruandlus elektrooniliselt ja inglise keeles läbi Põhjamaade Kultuuripunkti kodulehekülje. Sealt leiab ka täpsema toetuste ja nende taotlemise tingimuste kirjelduse. PMNi Eesti esindusest annab nõu Eha Vain: tel: +372 627 31 04 või e-post: eha@norden.ee.