Avanes kunstivaldkonna tegevusi toetav uuenenud taotlusvoor „Näituseasutused ja kunstikeskused“

30. detsember, 2015

Taotlusvooru eesmärk on eesti kunsti järjepidevuse ja arengu tagamine ning nähtavuse suurendamine, võimaluste parandamine professionaalsest kunstielust osasaamiseks Eestis, kunstielu regionaalse tasakaalu parandamine ning kunstivaldkonna rahvusvahelistumine kõrgetasemelise näitusetegevuse, tugiteenuste arendamise ja valdkonnaülese koostöö toetamise kaudu. Taotlusvooru maht 2016. aastal on 175 000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 18. jaanuar 2016.

 

Kultuuriministeeriumi kunstinõuniku ja taotlusi läbivaatava komisjoni esimehe Maria-Kristiina Soomre sõnul on tegemist kunstivaldkonna suurima toetusega kunstivaldkonnale, mille eesmärgiks on toetada eelkõige kohaliku kunstielu professionaliseerumist ja kunsti regionaalset kättesaadavust. „Kunst saab avalikuks ja nähtavaks eelkõige näituste kaudu. On hea meel, et Eesti eri paigus tegutseb väga palju väga eriilmelisi näitusepaiku ning nende tegevus on ka rahvusvaheliselt tähelepanu pälvimas. Eesti tuntus kunstimaana ei sõltu ainult üksikute tippkunstnike edust piiri taga, vaid ka siinse kunstielu kvaliteedist ,“ ütles Soomre. „Näituseasutuste toetamisega soovib Kultuuriministeerium edendada just näituste korraldamise järjepidevust ja laiapõhjalisust,“ lisas kultuuriministeeriumi kunstinõunik.

 

Senise taotlusvooru „Kunstigaleriid“ asemel on uuenenud vooru nimetuseks „Näituseasutused ja kunstikeskused“, mis toetab selgemalt ideed toetada mittetulunduslikku näitusetegevust Eesti eri paigus selle tegevusvormide paljususes.

Mõnevõrra muutunud on ka taotlusvooru tingimused. Nüüdsest toetatakse näituseasutusi tegevustoetuste, mitte enam projektitoetustega, suure valdkondliku mõjuga kesksed näituseasutused saavad võimaluse taotleda võimalusega 3-aastase raamlepingu sõlmimiseks, et tagada kindlustunne rahastuse jätkumise osas. Regulaarselt tegutsevad regionaalse tähtsusega näituseasutused ja eksperimentaalsed kunstikeskused saavad tegevustoetust taotleda üheks aastaks korraga. Samuti toetatakse projektitoetustega näituseasutustele tugiteenuste pakkujaid või valdkonna organisatsioonide ühisprojekte näiteks näituste logistika, installeerimise, teavitus-, turundus-, haridusalaste jms tegevuste arendamiseks või vastavate teenuste pakkumiseks võimalikult laiale näituseasutuste ringile.

 

Endiselt ei toeta Kultuuriministeerium selliste näituseasutuste tegevust, mille näitustel osalemine on kunstnikele tasuline (näiteks näituseruumi rendi tasu näol), samuti ei kuulu selle taotlusvooru alla näitusmüükide, kunstioksjonite ja messide toetamine ega huvi- ja üldhariduskoolide näitusetegevus.

 

Taotluste puhul hinnatakse kavandatud tegevuse kunstilist taset, rahvuskultuurilist ja regionaalset tähtsust ning valdkondlikku mõju, samuti eesti kunstnike kaasatust ja programmi rahvusvahelist mõõdet. Kesksete nn produtsentgaleriide puhul võetakse taotluste hindamisel arvesse omaproduktsiooniga näituste osakaalu programmis, mille puhul peaks olema läbi mõeldud ka võimalus näituste lihtsate mugandustega eksponeerimiseks teistes Eesti näitusepaikades ning regionaalse tähtsusega näituseasutuste puhul teiste kunstikorraldajate produtseeritud  näituste olemasolu programmis. Näituseasutuste puhul on oluliseks kriteeriumiks ka tegutsemine kunsti professionaalseks eksponeerimiseks sobilikus eraldatud ruumis, kus on spetsiaalne valgustus, videoteoste eksponeerimise võimalus ning nähtav teavitus näiteks välireklaami näol.

 

Toetusprogrammi kõikide tingimustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel SIIN.