Avanes Loov Euroopa MEDIA voor

29. mai, 2014

loov euroopaAvanes Loov Euroopa MEDIA voor “ONLINE LEVI” valdkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuli 2014.

 

Toetusskeemi eesmärk on toetada VOD teenuseid, ‘online-valmis’ digitaalsete paketide loomist ja uuenduslikke Euroopa filmide esitlusviise mitmel platvormil korraga.

Taotlused peavad vastama ühele järgmisest kolmest meetmest:

Meede 1: Toetus VOD teenustele
Meede 2: Toetus ’online valmis’ filmipakettide arendamiseks
Meede 3: Toetus innovaatilistele esitlustele mitmel platvormil korraga

Abikõlbulikud tegevused peavad toimuma perioodil 1.01.2015 – 31.12.2015. Erandina võib 1. september 2014 alata 1. meetme tegevused – uute VOD teenuste käivitamine.
Detailne info Online levi lehel.