Avanes taotlusvoor „Eesti kirjandus“

06. jaanuar, 2016

Taotlusvooru eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, rahvuskultuuriliselt oluliste väärtteoste kättesaadavaks tegemine, eesti kirjanduse populariseerimine ja kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumine. Taotlusi saab esitada kuni 5. veebruarini 2016.

Kultuuriministeeriumi kirjandusnõuniku ja taotlusi läbivaatava komisjoni esimehe Asta Trummeli sõnul soovib riik õla alla panna mitmetele kirjandusvaldkonna olulistele arengutele ja suundadele. „Kuna kahe aasta pärast on Eesti kirjandus fookuses Londoni raamatumessil, siis varasemast rohkem pööratakse tähelepanu eesti kirjanduse rahvusvahelise tuntuse suurendamisele. Näiteks toetatakse eesti kirjanike osalemist rahvusvahelistel kirjandusfestivalidel nagu ka eesti kirjanduse tõlkijate koolitamist,“ selgitas Trummel.  „Jätkuvalt on prioriteediks laste ja noorte lugema innustamine näiteks kirjanike esinemiste kaudu koolides ja raamatukogudes,“ toonitas kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik.

Taotlusvoorust toetatakse rahvuskultuuriliselt oluliste teoste väljaandmist, sh eesti keele sõnaraamatute, laiemat huvi pakkuvate keelekäsitluste, kirjandus- ja kultuuriuurimuste, monograafiate, bibliograafiate ja esseistika väljaandmist, ning Kultuuriministeeriumi algatatud raamatukonkurssidel auhindu võitnud käsikirjade kirjastamist, Eesti kirjanike esinemisi raamatukogudes ja koolides, Eesti kirjanduse eksporti ja rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi ning rahvuskultuurile oluliste teoste tõlgete väljaandmist, rahvusvahelise mõõtmega kirjandusfestivalide ja ürituste läbiviimist Eestis, kultuurialaste jätkuväljaannete ja eesti kultuuri tutvustava võõrkeelse perioodika väljaandmist ning väärtkirjanduse ja teiste rahvuskultuurile oluliste tekstide digiteerimist ja e-raamatuna avaldamist.

Toetust võivad taotleda Eesti registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigi juriidilised isikud Eesti kirjanduse võõrkeeles väljaandmiseks välisriigis.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotluse kohta on 1000 eurot ja ülempiir 40 000 eurot. Eesti kirjanduse võõrkeeles väljaandmiseks on ülempiiriks 2000 eurot taotluse kohta.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 25%.

Taotlusvooru tingimuste ning taotlusi läbivaatava komisjoni koosseisuga saab tutvuda SIIN.

Taotlus koos lisadega tuleb esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2016.

Lisainfo:
Asta Trummel
Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik
6282223
asta.trummel@kul.ee