BALT INNOVATSIOONIAUHINNA konkurss 2012

27. juuni, 2012

Baltic Innovatsiooniauhinna (BIA) asutasid 2010.a. Balti Assamblee ning Teadus/Tehnoloogiaparkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsioon. BIA on aastaauhind, mis antakse üle Balti Assamblee auhinnatseremoonial Balti riikide kõige innovaatilisemale ettevõttele.

• BIA antakse innovaatilise, majanduslikult eduka toote, teenuse või ärimudeli eest, mis on turule toodud viimase kolme aasta jooksul. 
• BIA võib saada üksnes
o alla 250 töötajaga ettevõte, mille aastakäive on alla 50 miljoni euro; 
o Balti riigis registreeritud ja vähemalt 51% Balti kapitalil baseeruv ettevõte.

 

• BIA kandidaatide peamised hindamiskriteeriumid on
o toote/teenuse/protsessi konkurentsieelised: unikaalsus, lisandväärtus, hind, ajavõit jm eelised võrreldes analoogidega; 
o turupotentsiaal: sihtturgude arv ja suurus, turuosa (ekspordi) kasvupotentsiaal; 
o finantstulemused: uue toote/teenuse/protsessi poolt tekitatud käibemaht ja selle osa käibekasvus.

• BIA nominatsiooni aluseks olevad tooted/teenused/ärimudelid peavad vähemasti osaliselt olema välja arendatud ettevõtte enda poolt.

• BIA seisukohalt on lisaväärtuseks, kui esitatud innovaatilised tooted, teenused või ärimudelid on arendatud ühiselt partnerite poolt eri Balti riikides.

Et saada nominendiks, peab ettevõte täitma BALTIC INNOVATION PRIZE_applic_form2012.doc (35 KiB)lisatud vormi (doc, 35 KiB)ja saatma selle enne 2011.a. 29.juuni kella 17.00 Teadus/Tehnoloogiaparkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsiooni esindajale, kelleks Eestis on: