Balti Innovatsiooniauhind 2013 konkurss on avatud

22. aprill, 2013

Baltic Innovatsiooniauhinna (BIA) asutasid 2010.a. Balti Assamblee ning Teadus/Tehnoloogiaparkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsioon. BIA on aastaauhind, mis antakse üle Balti Assamblee auhinnatseremoonial Balti riikide kõige innovaatilisemale ettevõttele.

 

BIA antakse innovaatilise, majanduslikult eduka toote, teenuse või ärimudeli eest, mis on turule toodud viimase kolme aasta jooksul.

BIA võib saada üksnes:

  • alla 250 töötajaga ettevõte, mille aastakäive on alla 50 miljoni euro;
  • Balti riigis registreeritud ja vähemalt 51% Balti kapitalil baseeruv ettevõte.

BIA kandidaatide peamised hindamiskriteeriumid on:

  • toote/teenuse/protsessi konkurentsieelised: unikaalsus, lisandväärtus, hind, ajavõit jm eelised võrreldes analoogidega;
  • turupotentsiaal: sihtturgude arv ja suurus, turuosa (ekspordi) kasvupotentsiaal;
  • finantstulemused: uue toote/teenuse/protsessi poolt tekitatud käibemaht ja selle osa käibekasvus.

BIA nominatsiooni aluseks olevad tooted/teenused/ärimudelid peavad vähemasti osaliselt olema välja arendatud ettevõtte enda poolt.

BIA seisukohalt on lisaväärtuseks, kui esitatud innovaatilised tooted, teenused või ärimudelid on arendatud ühiselt partnerite poolt eri Balti riikides.

Selleks, et osaleda konkursil, peab ettevõte täitma kandideerimisvormi ja saatma selleenne 2013. aasta 10. septembrit Teadus/Tehnoloogiaparkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsiooni esindajale, aadressile teenused@tehnopol.ee“>teenused@tehnopol.ee