Betooniteater viis kokku ehituse ja etenduskunstide õppejõud ja tudengid

26. september, 2013

Betooniteater 2Möödud nädalavahetusel Viljandis toimunud projekti „Betooniteater“ avaüritus tõi kokku ligi paarsada ehitus- ja etenduskunstide õppejõudu ja tudengit, et õppida erinevate valdkondade koostööd. 

 „Projekti „Betooniteater“ eesmärk on ühendada valdkondi, mis just väga sageli kokkupuutepunkti ei leia, kuid mille sünergiast võib sündida ootamatu ja inspireeriv tulemus“, ütles ehitusettevõtja Kalev Ramjalg. 

“Betooniteatris” katsetataksegi sulandumisvõimalusi etenduskunstide, haridus ning ehitusvaldkonna vahel. Ettevõtmine on suunatud nende valdkondade õppejõududele ja tudengitele ning ettevõtjatele. Projekti raames viiakse kahe aasta jooksul läbi koolitusprogramme valdkondadevahelise koostöö arendamiseks. Lisaks koguvad ehitustudengid ehitusettevõtetelt organisatsioonikultuurilisi lugusid, millest 2015. aasta sügiseks valmib uuslavastus. 

Projektis osalevad ülikoolide õppejõud omandavad teadmisi, kuidas valdkondadevahelisi protsesse juhtida ning suunata tudengeid koostööle ja ettevõtlikkusele. Projektis osalevate kultuurivaldkonna tudengitele tahetakse pakkuda ettevõtlusteadlikust ja aktiivsust, et kooli lõppedes oleks neil julgust luua oma ettevõte. Insenerivaldkonna tudengites on soov arendada ettevõtluseks vajalikku loovat mõtlemist ning kommunikatsioonioskusi. Õpitu kaudu omandavad tudengid oskuse mõelda ka väljaspool raame ning tänu aktiivsele suhtlemisele projekti käigus areneb nende keeleline ja kehaline väljendusoskus, et olla paremad läbirääkijad. Professionaalsetel etenduskunstnikel tekib võimalus rakendada teadmisi väljaspool oma tavapärast tegevusmaastiku. Osalevad ettevõtted saavad ideid, kuidas läheneda innovaatiliselt oma siseprotsesside arendamisse. 

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias toimunud õppejõududele suunatud koolitusel jagas kogemusi Rootsi organisatsiooni Generator Sverige esindaja Johanna Skantze, kes rääkis erinevate valdkondade teineteise mõistmise saavutamisest ning tõlkeprobleemide ületamisest. Samuti õpiti, milles seisneb ristvahendaja (cross-broker) ehk võtmeisiku roll, et jagatud koostöö ning selle kaudu ka majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline areng ka teostuks. Häid näiteid selle läbi sündinud innovatsioonist tõi Eesti Arengufondi tegevjuht Pirko Konsa. Õppejõudude koolituse läbiviimist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist (programmi Primus kaudu). 

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tartu ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid lõid 21. Septembril Viljandi linnaruumi 18 performance ´it teemal „Betoon“.

Projekti partnerid on Tallinna Kultuurikatel, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond. SA Tallinna Kultuurikatla kui platvormi missioon on partnerluse ja heade kontaktide tekitamine, teadmiste vahendamine ning võrgustike loomine Eestis ja välismaal kultuuriorganisatsioonide, loomemajanduskeskuste ja ettevõtete vahel.

Projekt saab teoks tänu SA Archimedes Primus programmile, mida rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Hasartmängumaksu Nõukogule ning ehitusettevõtja Kalev Ramjalale.