BFM ja TLÜ kutsuvad X rahvusvahelisele kultuuripoliitika konverentsile

25. juuni, 2018

BFM ja Tallinna Ülikool kutsuvad teid X rahvusvahelisele kultuuripoliitika konverentsile “Üleilmsed vood ja nende kultuuripoliitiline valitsemine: minevik ja tulevik” (ICCPR 2018), mis toimub 21-25. augustil 2018 Tallinna Ülikoolis.

Rahvusvahelise konverentsi teema viitab mitmesuguste tänapäeval uute üleilmsete kultuuriliste hoovuste esilekerkimisele, mis esitavad kaasaegsele ühiskonnale uusi väljakutseid ning on sestap fookuses ka kultuuripoliitikate kujundamisel. Nende hulgas on nii sunnitud kui vabatahtlik migratsioon, uued globaalsed väärtusahelad kultuuri tootmises, aga ka uued kultuuriturismi rajad. Uued on ka kultuurisisu vahendamise kanalid, võrgustikud ja platvormid, mis lihtsustavad kultuurikontakte.

Muutunud on kultuuripraktikate (suur)andmete globaalne turg ning katsed ümber hinnata rahvusvaheliselt jagatud ja üldtunnustatud kultuurilisi väärtusi. Konverentsi eesmärgiks on tegeleda nii käesoleva ajahetke ja tuleviku strateegiatega, kui ka kaasaegsete voogude arheoloogia ja ajalooga ning mineviku viisidega sarnaseid väljakutseid maailmas kultuuuripoliitiliselt lahendada. Seetõttu on eriline rõhk Ida-Euroopa ning teiste siirdeühiskondade kogemusel.

Loe edasi SIIT.