Brüsselis võetakse EL-i hariduspoliitika kujundamise eesmärgil kokku Euroopa riikide loomemajandusõppe metoodikate rakendamise tulemused

15. aprill, 2014

entrum logo23.09.201015. mail 2014 toimub Brüsselis rahvusvaheline CENTRES konverents, mille raames tutvustavad erinevad Euroopa riigid noorte seas rakendatud loomemajanduse õpetamise metoodikaid, mis on aluseks Euroopa Komisjonile haridusvaldkonda puudutavate ettepanekute tegemisel. ENTRUM esitleb konverentsil Eesti Energia ettevõtlikkusideede arenguprogrammis ja konkursil osaleva teloomemajanduslike projektide arendamise baasiks oleva 4-sammu ja ÖÖmuusikavideometoodika kasutamise tulemusi.

ENTRUMi nelja sammu metoodikat rakendatakse 13-19 aastaste noorte seas ja see seisneb tegevustes, mis viivad noored välja nende tavapärasest keskkonnast ja mugavusstoonist, noorte inspireerimises, julgustamises ja juhendamises nende ettevõtlikkusideede elluviimisel, noorte elustiili ja suhtevõrgustiku kujundamises ning tulevikuväljavaadete tutvustamises. Tänu CENTRES projektile sai metoodikat esmakordselt testitud ENTRUM Lääne-Eesti 2012/2013 loomemajanduslike koolinoortestart-up’ide käivitamisel. Piloottegevustes osales kokku 61 koolinoorte start-up’i ja 177 noort ning nendesse panustas üle 60 mentori, sh Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ja LOOV EESTI.

Meetodi autoriks on SA Entrum tegevjuht Darja Saar, kelle sõnul on ENTRUMi lähenemine ettevõtlikkushariduse korraldamisele maksimaalselt kooskõlas reaalsete elutingimustega, täites sihtgrupi ootused ja potentsiaalselt ka Eesti majanduse vajadused.

Lisaks 4-sammu metoodikale sai Entrum CENTRES’i projekti raames töötada välja ja testida ÖÖmuusikavideo metoodikat, tänu millele luuakse juba teist aastat tuntud Eesti artistile unikaalne muusikavideo, mida saab näha ka ETV2 muusikasaates „Eesti TOP7″. Selle raames õpivad noored, kuidas ühe loomemajandusliku projekti telgitagused välja näevad ja saavad ka omalt poolt panustada selle produktsiooni ja turundamisesse.

Nii ENTRUMi 4-sammu metoodika, ÖÖmuusikavideo aktsiooni metoodika, kui ka teised konverentsilesitlusele tulevad meetodite tutvustused on koondatud CENTRES’i infopanka SIIN.

„Usun, et see meetodite pank on väärtuslik õppematerjal kõigile haridusvaldkonnas töötavatele inimestele, sest infopangas on toodud mistahes vanusegruppidele suunatud erinevate Euroopa riikide loomemajandusõppe algatused,” märgib Saar.
Meetodite pangast võib teiste seas leida näiteks 5-11-aastaste laste ettevõtlikkuse arendamiseks loodud projekti „Viieka Väljakutse” (ing. keeles Fiver Challenge), mille raames antakse programmis osalevatele lastele stardikapitaliks 5 naela, mida lapsed hakkavad kuu aja jooksul kas iseseisvalt või tiimina ning õpetajate abiga oma vabal valikul väljamõeldud ettevõtmise kaudu kasvatama, püüdes kuu lõpuks tagada endale võimalikult suure kasumi. Programmi lõpuks tuleb stardikapitaliks saadud 5 naela tagastada, et ka teised noored saaksid programmist osa võtta. Viieka Väljakutse eesmärk on tutvustada noortele ettevõtluse maailma ning anda edasiarendamiseks esmased oskused ning kogemused riskide võtmisel, tiimitööl, probleemide lahendamisel, kommunikatsioonis ja finantskirjaoskuses.
ENTRUM on Eesti Energia algatatud ja koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumiga ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ellu viidav üleriigiline noorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm. ENTRUM on neljaastase rotatsiooni põhimõttel tegutsemise jooksul arendanud ettevõtlikkust rohkem kui kahe tuhandes noores. Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti noored on programmi raames ellu toonud 517 sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja loomemajanduse valdkonna ideed.
CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) projekt oli käivitatud Briti Nõukogu poolt 2012 aastal. Eesti poolt osales projektis ENTRUM. Projekti eesmärk on õpetada noortele loomemajanduse valdkonna toimimise eripärasid ja loogikat kasutades selleks praktilisi meetodeid. CENTRES projekti finantseeritakse Euroopa Komisjoni vahenditest.