CRe-AM toob kokku loovtegijad ja infotehnoloogid!

22. juuli, 2013

Projekt CRe-AM on seadnud endale eesmärgiks kokku viia loome- ja tehnoloogiavaldkonna tegijad ning innovaatorid selleks, et kiirendada ja võimendada koostööd uute IKT lahenduste ja vahendite arendamiseks ning parandamiseks lähtudes erinevate loomevaldkondade (nagu näiteks kunst ja kultuur, käsitöö, kirjastamine, disain, mängud jne) vajadustest.

Projekti eelduseks on veendumus, et IKT abil saab suurendada avalikkuse teadlikust kunstist ming muuta see laiale publikule kättesaadavamaks ja avatumaks. Projekt on mõeldud tegijatele, kes juba kasutavad oma igapäevases loometegevuses IKT-d ja kes kaasatakse dialoogi IKT uurijate ja arendajatega eesmärgiga suurendada loojate võimalusi loomeprotsessi ja  toodete vahendamise, täiustamise ja kontekstis vaatlemisele. Huvi keskpunktis on ITK teadus ja arendustegevuse programm, mille käigus arendatakse välja uued vahendid loominguliste protsesside toetuseks ning juba olemasolevate vahendite ja platformide parandamiseks ja täiustamiseks nii, et nad vastaksid konkreetsete loovgruppide vajadustele.

Seega on projekti eesmärgiks luua kogukond, mis koondaks IKT ja loomevaldkondade tegijaid ning soodustada nendevahelist koostööd. Peamiseks sihtrühmaks on üksiktegijad ja professionaalid, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad, loomegrupid, kogukonnad ja organisatsioonid. Eeldatavad tulemused sisaldavad soovitusi loomeettevõtete poliitika, planeerimise ja otsustusprotsesside jaoks ning strateegilisi plaane tulevasteks tegevusteks ja algatusteks.

Kuidas saavad huvipooled osaleda?

Kuna Cre-AM-i eesmärk on pakkuda väärtuslikku teenust nii loov- kui ka IKT gruppidele, on oluline, et projekt hõlmaks paljusid loovisikuid, kes tegelevad kunsti, käsitöö, disaini, e-kirjastamise või videomängude arendamisega. Nii on võimalik paremini kaardistada nende vajadusi kaasates neid tulemuslikku dialoogi, tagada põhjalik kontekstist aru saamine, avastada puutepunktid, panna paika tulevased vajadused ja ühine tulevikuvisioon ning luua strateegiline plaan kasutamaks uuel viisil tehnoloogiaid ja vahendeid, uusi tooteid/ teenuseid ja uusi ärimudeleid.

  • Projekt pakub omalt poolt abi, ekspertiisi, organisatsioonilist võimekust ja ressursse, et võimalikustada konsulteerimine ja strateegiline planeerimine.
  • Projekt katab kõik osalejate reisikulud, mis on seotud nõustamis-workshopidel osalemisega.
  • Projekt tagab osalejatele vajalike oskuste arendamise ja vajalikud treeningud, et nad oleksid tulevikus valmis iseseisvalt koostama ja arendama oma strateegiaid.
  • Projekt pakub „paaripaneku“ teenust, mis seisneb loovtegijate kokku viimist IKT spetsialistidega, kellel on olemas vastav ekspertiis.
  • Osalejatelt eeldatakse pühendumist projektile ja 2-4 päeva projekti toimumisperioodil (kaks aastat).

Info osalejatele

Kui oled huvitatud projektist osalemisest või soovid lihtsalt lisainformatsiooni, võta ühendust otse projekti koordinaatoriga Dr Lampros Stergioulasega Lampros.Stergioulas@brunel.ac.uk