Creative Digital Transformation toetab kultuuri-, haridus- ja turismisektori digitaliseerimist

02. juuli, 2021

Loov Eesti lööb kaasa üle-Euroopalises projektis Creative Digital Transformation

COVID-19 pandeemia on näidanud, et paljud sektorid ei ole digiajastuks ette valmistatud, kuna kõiki nende protsesse, tegevusi ega sündmusi ei saa virtuaalsesse vormingusse kohandada. Samuti on ilmnenud, et olulised pole mitte ainult need sektorid, mida on seni peetud majandusele tähtsateks:ühiskond on mõistnud, kui oluline osa on kultuuril meie heaolu kindlustamisel.

Creative Digital Transformation projekti eesmärk tugevdada täiskasvanute professionaalseid pädevusi ja oskusi kõigis loovusega seotud aspektides, kiirendada oma ametialase tegevuse muutmist, aidates neil seda teha loovalt ja edukalt levitada.
Prpjekti käigus on plaanis luua virtuaalne kaart headest näidetest, luua kaks online kursust ürituste digitaliseerimiseks ja kokku panna veebiseminaride sari ergutamaks innovaatiliste lahenduste kasutamist.

Peamiselt keskendume projektis kultuuri-, turismi- ja haridussektori uuendustele.