Creative Metropoles kogumik koondab 11 riigi parimaid näiteid

21. aprill, 2011

alt Ilmunud on Creative Metropoles digitaalne kogumik, milles on välja toodud üheteistkümne liikmeslinna loomemajanduse tugistruktuuride head näited. 

Projekt Creative Metropoles ühendab 11 Euroopa linna: Amsterdam, Barcelona, Berliin, Birmingham, Helsingi, Oslo, Riia, Stockholm, Tallinn, Vilnius ja Varssavi, ning on kaasfinantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Norra riigi poolt läbi INTERREG IVC programmi. Iga liikmeslinn on valinud kuni 5 erinevat praktikat, mis  loomemajanduse edendamiseks kasutatakse. Kokku on trükises 50 erinevat näidet, mis hõlmavad ärivõimekuse suurenemist, rahvusvahelistumist, loomelinnakute- ja linnaosade rajamist.

Projekti uuringumeeskonna liige ning Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi esindaja Külliki Tafel-Viia sõnul ei peegelda toodud näited vaid loomemajanduse toetamise vajadust vaid sektori võimekust majanduse mitmekesistamisel ning kodanike osalust linna arengus ning tegevustes.

Projekti uuringumeeskonna liige Professor Dr. Dieter Haselbach rõhutab, et loomemajanduse toetamiseks ja arendamiseks on palju erinevaid võimalusi, mille näidetest saavad eeskuju võtta nii loomeinimesed, kui ka avalikus sektoris ning erasektoris tegutsejad.

Uurimismeeskonda kuuluvad  Dieter Haselbach (Berlin, Infora Consulting Group Culturplan),  Indrek Ibrus   (TLU Balti Filmi-ja Meediakool) Silja Lassur (TLU Tuleviku-uuringute Instituut) Robbert Marijnissen (University of Amsterdam Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)), Tarmo Pikner (TLU Tallinn University, Eesti Humanitaarinstituut), Külliki Tafel-Viia (TLU Tuleviku-uuringute Instituut), Erik Terk (TLU Tuleviku-uuringute Instituut) ja Aili Vahtrapuu (TLU  Kunstide Instituut).

Loe veel projekti kohta

Uuri kogumikku