Cumuluse juhid arutavad minister Partsiga riiklikku disainivaldkonna tegevusplaani

23. mai, 2012

Ülemaailmse disaini-, kunsti- ja meediakõrgkoolide assotsiatsiooni Cumulus juhid arutavad minister Partsiga riiklikku disainivaldkonna tegevusplaani. 2. ja 23. mail külastab Tallinna ülemaailmse disaini-, kunsti- ja meediakõrgkoolide assotsiatsiooni Cumulus juhtnõukogu, mille president on Eesti aukonsul Prantsusmaal, hr. Christian Guellerin.  Eesti ülikoolidest kuuluvad Cumuluse assotsiatsiooni Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikool.


 

Täna kell 12.00 toimub Cumuluse juhtnõukogu kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsiga, et arutada Eesti riiklikku disaini tegevuskava. Kohtumine leiab aset Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Harju tn 11, Tallinnas.


Disainivaldkonna riiklik tegevusplaan on järjeks 2003. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Disainerite Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, Ekspordiagentuuri, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ja disainiettevõtjate töögrupi koostatud ettepanekute ja eksperthinnangute kogumile „Eesti – disainimaa?”, mille eesmärk oli esitada ettepanekud rakendusliku disaini edendamiseks Eestis. Dokumendiga määratakse peamised lähiaastate tegevussuunad ja olulised põhimõtted arengu soodustamiseks ja probleemide lahendamiseks. Lisaks juba olemasolevatele riiklikele arendustegevustele ja toetusprogrammidele lisab käesolev kava ka mitmeid uusi algatusi, mis vajavad elluviimist järgmise kolme aasta jooksul.

 

Disaini tegevusplaan on osa „Eesti ettevõtluspoliitikast 2007-2013“ ning „Teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonistrateegiast 2007-2013“. Tegemist on nimetatud strateegiaid täpsustava tegevusplaaniga, mis viiakse ellu ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika eelarvete raamides.

CUMULUS organisatsioon loodi 1990. aastal ning sinna kuulub tänaseks ligi 200 kunsti-, disaini- ja meediaülikooli 44-st riigist üle maailma.

Cumuluse eesmärgiks on luua tingimused kunsti- ja disainihariduse edendamiseks rahvusvahelisel tasandil, võimaldada akadeemilist partnerlust ning samuti arendada antud valdkonna koostööd ettevõtetega.

Cumuluse kõrgeim organ on kord aastas kogunev üldkogu, kuhu kuuluvad kõikide liikmesülikoolide esindajad. Vahepeal juhib tegevust 10-liikmeline juhtnõukogu koos valitud presidendiga, kelleks on juba teist ametiaega L’ecole de Design Nantes Atlantique’i direktor Christian Guellerin. Hr Guellerin täidab ühtlasi Eesti aukonsuli kohuseid Prantsusmaal.

Assotsiatsiooni sekretariaat asub Helsingis, Aalto University School of Art and Design’is, kus leiab aset ka sellekevadine Cumuluse konverents (24.-27. mail).

Juhtnõukogu, kuhu kuulub ka Eesti Kunstiakadeemia rektor prof Signe Kivi, koguneb enne Helsingis toimuvat konverentsi töökohtumisele Tallinnas.

Cumulus juhtnõukogu Tallinnas:

Signe Kivi, Rector, Estonian Academy of Arts

Christian Guellerin, Cumulus President, Rector, L’École de design Nantes Atlantique

Luisa Collina, Cumulus Vice-President, Professor, School of Design, Politecnico di Milano

Board Marjolijn Brussaard, Dean, Graduate School of Art & Economics, Utrecht School of the Arts

Raimo Nikkanen, Professor, Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Jacqueline Otten, Vice-President, Zurich University of the Arts

Annabel Pretty, Senior Lecturer, UNITEC Institute of Technology

Peter Stebbing, Professor, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Virginia Tassinari, Visiting Professor, Media en Design Academie, KHLiM

Lou Yongqi, Professor, College of Design & Innovation, Tongji University

Eija Salmi, Cumulus Secretary in General, Aalto University, School of Arts, Design and Architecture

www.cumulusassociation.org