Delfi: Kalev Rattus: YouTube ja müüdid Eesti Autorite Ühingust

04. veebruar, 2011

5altEesti Autorite Ühingu tegevdirektor Kalev Rattus selgitab Delfi uudisteportaalis EAÜ tegevuspõhimõtteid ning räägib autoriõiguste kaitsest Eestis.

EAÜ on mittetulundusühing, mille liikmeteks on peamiselt muusika autorid (heliloojad ja tekstiautorid). Astudes EAÜ-sse volitavad nad EAÜ-d ennast esindama suhetes nendega, kes muusikateoseid kasutavad. EAÜ üheks kohustuseks on reageerida oma liikmete õiguste rikkumisele.

Õiguste rikkumine on ka see, et keegi kasutab autorite teoseid ilma nende nõusolekuta. Rõhutan siinjuures, et EAÜ esindab autoreid, mitte teoste esitajaid ehk artiste, kes teoseid esitavad. Autor ja esitaja võivad küll vahest kattuda ehk olla üks ja sama isik, aga alati see nii ei ole. EAÜ esindab oma liikmeid (ja teiste riikide autoreid vastavate lepingute kaudu) ka nende teoste kasutamisel internetis, sealjuures YouTube’is.

EAÜ-d on korduvalt süüdistatud selles, et EAÜ on nõudnud oma liikmete-autorite teoste salvestuste kõrvaldamist YouTube’ist ning et seda tehakse autorite tahte vastaselt. Siin on mitu valeväidet koos.

Esiteks ei kõrvalda teoseid EAÜ. Selliste asjadega tegeleb meie riigis Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO). Tõsi, EAÜ on selle organisatsiooni liige koos teiste analoogsete õigusi esindavate organisatsioonidega ning EAKO peab arvestama EAÜ jt oma liikmete nõudmistega. Teiseks, kui EAÜ on pöördunud palvega mõni fail YouTube’ist kõrvaldada, on see toimunud ainult juhul, kui mõni meie liige on vastava taotluse meile esitanud. Ja neid taotlusi on esitatud päris arvukalt. Kolmandaks on EAÜ olnud seisukohal, et kui meie liige on leidnud, et tema teos peab levima YouTube’i kaudu, siis ei saa EAÜ-l midagi selle vastu olla. See on iga meie liikme asi seda otsustada.

Kuid siin on mõned nüansid, mida ei arvestata. Nimelt peab teose YouTube’i üleslaadimiseks olema autori nõusolek. Kui seda teeb aga esitaja ilma autori nõusolekuta (juhul kui need isikud ei kattu), siis arvestame me autori arvamusega, mitte esitaja soovidega. Näiteks võib iga soovija salvestada mõne tuntud autori laulu ja selle YouTube’i üles laadida. Aga kui autor seda ei soovi, siis lähtume me autori soovist ja mitte esitaja soovist. EAÜ pöördub sel juhul EAKO poole palvega see lugu maha võtta. Ja esitaja nördimus siin ei aita, sest vaja on kõigi isikute nõusolekut.

Olgu öeldud, et mitte ainult EAÜ ei nõua aeg-ajalt mõne autori palvel lugude mahavõtmist. Seda teevad ka fonogrammitootjad, kes ei ole mõnikord huvitatud, et lugu oleks vabalt YouTube’is saadaval.

Millegipärast on levinud arvamus, et autor, esitaja ja fonogrammitootja on alati eluliselt huvitatud, et nende lugu peaks YouTube’is kõigile vabalt kättesaadav olema. See aitavat autorit, esitajat ja lugu ennast kuulsamaks teha ja toovat kaasa kuulsust, paremat müüki jms. See ei ole alati nii. Ja siin peab olema viimane sõna autoril, esitajal ja fonogrammitootjal, kes otsustavad, kas nad tahavad, et lugu oleks YouTube’is või mitte. Juhul kui kas või üks neist kolmest õiguste omanikust ei ole sellega nõus, siis see lugu ka „maha võetakse“.

Kõige suurem jama on aga nn user-generated content’iga. See tähendab, et mõne loo laeb YouTube’i täiesti kõrvaline isik. Kui autoril, esitajal ja fonogrammitootjal selle vastu midagi ei ole, siis las olla. Aga kui on? Ja tihti ongi.

Sageli arvavad kõiksugu isehakanud produtsendid, et nemad teavad, milline lugu ning milliste kujutistega peab ülesriputatud saama. Aga mitte kõik salvestused ei ole sellised, mida õiguste omanik tahaks aktsepteerida. Näiteks mobiiliga salvestatud kontserdisalvestus jne. Või loo kontekstiga üldse mitte sobiv pilditaust.

Vanema põlvkonna esindajana võin siin tuua konkreetse näite ühe oma lemmikloo kohta. Nii on näiteks YouTube’is üleval mitu faili ansambli “Led Zeppelin” viimase plaadi ühe tähtlooga “All of my love”. Igaüks, kes pisutki asjaga kursis, teab, et see lugu on kirjutatud Robert Planti õnnetult surnud (sepsis hambaravi tagajärjel) pojale. Loo taustaks olevad pildid on aga reeglina mehe ja naise armastust kujutavad. Selliseid näiteid võiks tuua veel ja veel, kus lugu ja taustakujutised ei sobi kokku. Loomulikult usun, et Robert Plant ei hakka sellise jamaga võitlema, aga mõttekoht on siin siiski.

Ka EAÜ ei võitle selliste asjadega, kui puudub meie autori huvi mõni lugu YouTube’ist kõrvaldada. Rääkimata olukorras, kus autor on huvitatud, et tema lugu on seal üleval. Seega on täielik jama väide, et EAÜ nõuab YouTube’ist lugude mahavõtmist vastu oma liikmete tahtmist. Vastupidi — kui autor on EAÜ-le teada andnud, et ta on oma loo YouTube’i üles pannud, saadab EAÜ sellise info ka kohe edasi EAKO-le ja siis ei puutu seda seal keegi.

Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et kuni meie riigis kehtib autoriõiguse seadus, on autoril, esitajal ja fonogrammitootjal ainuõigus otsustada, kas tema teos riputatakse mõnele saidile üles või mitte. Ja EAÜ kui autorite tööriist peab nende soovidega arvestama, meeldigu see mõnele “kunst kuulub rahvale” -idee pooldajale või mitte.

Autor on