Delfi: Laine Jänesel on kultuuriiinimeste initsiatiivi üle hea meel

20. jaanuar, 2011

altLaupäeval kogunes ligi 50 Eesti kultuuritegelast, arutamaks, mis saab edasi Eesti kultuurist. “Riigil puudub terviknägemus meie tulevikust. Puudub kõiki valdkondi siduv ja inimestega arvestav tegvuskava, mida ühiselt ellu viia,” leidsid kultuuritegelased ning otsustasid asutada kultuuri eri valdkondade ülese Eesti Kultuurikoja.

“Kultuuriteemaline mõttekoda, olgu see siis kultuurikongressi, kultuurikoja või millegi kolmanda nime all, on igati tervitatav ettevõtmine. Mul on hea meel, et üks algatusi on tulnud just kultuuriinimestelt endilt,“  kommenteeris kultuuriminister Laine Jänes Delfi palvel kultuuriinimeste kogunemist.

“Arutelu, mis puudutab kultuurivaldkonnas tegutsejate tulevikku, ei saa ega tohi olla peale surutud ministeeriumi ega poliitikute poolt. Vastupidi, kultuuriministeeriumil oleks hea meel iga tugeva partneri üle, kel on valdkonnasisene toetus ja isekeskis kokkulepitud seisukoht,” leidis Jänes.

“Loomelinnakus oli ju jutuks mitmeid teemasid alates metseenlusest, kunsti võimekusest inimest kõnetada ja muudki. Küsiti sedagi, kas praegune liitude süsteem on loomeinimeste jaoks parim esindus või on sellele teisi alternatiive? See on tegelikult väga hea näide ühest momendist, milles peaksidki kultuuriinimesed isekeskis kokku leppima. Valdkonnasisese kokkuleppe tulemusel sündinud ideed on ka elujõulisemad — vaadakem kasvõi hästi käima läinud Eesti Muusika Arenduskeskust, Disainikeskust, Arhitektuurikeskust,” usub minister laupäeval kokkulepitu  elujõulisusse.

“Ühiskonnale on oluline selgitada kultuurielu tervikpilti, kus kultuuril on looja roll nii loomingulises kui ka majanduslikus mõttes,” kinnitas ta. Seda silmas pidades korraldas ministeerium läinud sügisel ka esimesed kõrgemad kultuurikursused, kus osalesid eri valdkondade tippjuhid.

Ka Euroopa tasandil on kultuuriministrite kohtumistel rõhutatud vajadust tähtsustada kultuuri rolli laiemalt, jõuliselt on nõutud kultuuri rolli selgesõnalisemat kajastamist Euroopa 2020 strateegia algatustes.

Allikas: Delfi