“Design and engineering” magistriõpe ootab avaldusi

02. mai, 2013

EngineeringDesignServicesEesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli  ühine rahvusvahelise magistritaseme ühisõppekava „Design and engineering / Disain ja tootearendus“ võtab avaldusi vastu 5. juulini.

 

2010/2011 õppeaastast käivitunud rahvusvaheline õppekava on välja töötatud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühisõppekavana. Õppekava „Design and Engineering / Disain ja tootearendus“ eesmärk on siduda teadus, tehnoloogia ja disain ühtseks loovaks distsipliiniks. Õppekava toetub kasutajakesksele lähenemisele, arendustegevusele ja ettevõtluse ning majanduskeskkonna mõistmisele ning loob viljakama pinnase innovaatiliste tootelahenduste väljatöötamiseks. Õppekava oluliseks osaks on praktilised tootearendusprojektid, mis viiakse ellu koos Eesti ettevõtetega. 

Õppekava tootearenduse suuna juht on Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna professor Martin Eerme, disaini suuna juht on Eesti Kunstiakadeemia strateegilise disaini külalisprofessor Martin Pärn. Vajaduse õppekava loomise järele on tinginud Eesti ettevõtete arendustegevuse killustatus, vähene integreeritus ja disaini pea olematu kasutus äriideede ja tehnoloogilise innovatsiooni arendamisel.

Õppekava rõhuasetuseks on kahe osapoole, inseneride ja disainerite vastastikuse mõistmise, respekti ja koostöötahte kasvatamine. Uue õppekava väljatöötamist ja käivitamist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö alameetmest.

Eesti tudengitele on avalduse esitamise tähtaeg 5. juuli 2013.

Teiste riikide õppurite tähtajad leiate siit