Design Excellence Estonia – kompetentside, võimaluste ja kontaktide kohtumispaik

24. märts, 2010

disainikeskusEesti Disainikeskus on loonud platvormi Design Excellence Estonia (DEE), mille eesmärgiks on soodustada disainiteenuse pakkujate ühistegevusi ning turundada neid Eesti ettevõtetele ja asutustele. Tootmisettevõtted, teenusearendajad ja teised organisatsioonid saavad Design Excellence Estonia kaudu kontakte ja disainialaseid juhiseid kvaliteetsete ning edukate toodete ja teenuste arendamiseks.

Design Excellence Estonia platvormiga liitunud ettevõtetele pakub Eesti Disainikeskus arenguvõimalusi koolituste, nõustamiste ja kontaktürituste läbi ning nende kontakte vahendatakse potentsiaalsetele koostööpartneritele nii Eestis kui välisriikides. Kuulumine DEEsse soodustab disainibüroo ettevõtlusalast tegevust, disaini- ja ettevõtlusalast kompetentsi kasvu ning koostööd teiste disainibüroode ja disainiteenuste tellijatega.

Hea disaini tulemuseks on kasu nii majanduslikus, sotsiaalses kui keskkondlikus mõõtmes. Professionaalsed disainerid ja toote- või teenusearendusega tegelevad ettevõtted teevad selle loomiseks pidevat koostööd. Hea disain seob loovuse ja head ideed turgudega, vormides neist praktilised ja atraktiivsed pakkumised klientidele ja kasutajatele. Tulemusest saavad ettevõtjatena kasu nii disainerid kui disainiteenuse tellijad.

Eesti Disainikeskuse juhataja Ruth-Helene Melioranski sõnul on professionaalsed disainerid Eestis tegutsenud juba mitmendat aastakümmet ja nüüdses majandusolukorras on ka järjest enam disainiteenust vajavaid ettevõtteid.

„Küsimuseks on nende kahe maailma kohtumine: kuidas hea disainer ja hea klient teineteist leiavad ning mil viisil nende koostöö kõige efektiivsemalt viib eduka toote või teenuseni,“ selgitas Melioranski ja lisas, et platvormi eesmärk on luua sünergia, avada uksi ning suurendada sellega kokkupuutuvate ettevõtete kasumlikkust.

Design Excellence Estonia koondab graafilise disaini, tööstus- ja tootedisaini, rõiva- ja tekstiilidisaini, teenuse ja elamuse disaini, keskkonnadisaini ning disaini- ja tootearendusealase nõustamisega tegelevaid ettevõtteid. Pikemaks eesmärgiks on luua Eesti disainiettevõtete ekspordistrateegia ning turundada koondunud ettevõtteid välisturgudel.

„Nimetatud valdkondade disainibürood on oodatud liituma Design Excellence Estonia võimalustega,“ märkis Eesti Disainikeskuse juhataja. „DEE turunduskataloog, mis ilmub nii eesti kui ka võõrkeeltes, on hea koht, kus tutvustada oma ettevõtet ja pakutavaid teenuseid. Turunduskataloogi levitatakse Eestis ja välisriikides ettevõtluskonverentsidel, ettevõtlusliitude kontaktüritustel ja disaini tellijatele suunatud koolitustel,“ juhtis Melioranski tähelepanu.

Liikmetel on õigus osaleda Eesti Disainikeskuse korraldatud disainibüroodele suunatud koolitustel 60 % soodustushinnaga, omab ligipääsu Eesti disainivaldkonna hinnavõrdlusuuringutele ja DEE tunnusmärgi kasutusõigusele. Samuti korraldab Eesti Disainikeskus DEE liikmetele kontaktüritusi ja mentorprogrammi.

DEE liikmeks astumiseks tuleb täita registreerimisankeet SIIN
ja maksta aastane osalustasu, mis kuni käesoleva aasta 16. aprillini on 3000 krooni, hiljem registreerunutele 4000 krooni ettevõtte kohta.

DEE loomine on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist EAS Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmi vahendusel.

Eesti Disainikeskuse asutasid 21. aprillil 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Disainerite Liit ja Eesti Disaini Instituut.
Eesti Disainikeskus arendab Eesti disaini läbi mitmekesiste tegevuste ja tutvustab disaini rakendamisest tulenevaid võimalusi laiemale avalikkusele, tudengitele, ettevõtjatele, ametnikele ja riigijuhtidele.

Lisainfo:
Ruth-Helene Melioranski
Eesti Disainikeskuse juhataja
6311508
info@disainikeskus.ee
www.disainikeskus.ee

Katrin Mesilane
meediakonsultant
51 69139
katrin@disainikeskus.ee