Disainibuldooser: muutusteks on vaja aega

21. jaanuar, 2014

Ahto Ader Buldooseris Rasmus Jurkatame fotoDisainibuldooseri projekt on kestnud pea poolteist aastat ning läheneb kevadine lõpuüritus. Buldooseri lõppu tähistame koos Eesti Disainikeskuse 6. sünnipäeva ning konverentsiga “Disain sisse!” 4. aprillil – kõik huvilised on oodatud. Konverentsil esitlevad kõik 10 osalenud ettevõtet ja disainijuhti koostöös saavutatud tulemusi – nii neid, mis algselt plaani võeti kui ka neid, mis töö käigus ilmnesid.

15.01 toimus viimane vahekokkuvõtete esitlus, kus fookuseks ettevõtetele oli välja tuua lisaks saavutustele ka ebaõnnestunud hetki projektis. Just sellise avatud tagasiside põhjal on võimalik õppida nii enda kui teiste tagasilöökidest.

Saime teada, et suurte muutuste tegemiseks on poolteist aastat väga lühike aeg. Ning disaini strateegilise kasutamise alustamine toob enamus juhtudel kaasa väga suured muutused ettevõttes. Kiireid tulemusi ei tohi oodata, sest siis tuleb pettumus.

Maire Milder Buldooseris Rasmus Jurkatame fotoKui toimuma hakkavad suured muutused, siis on suuremates ettevõtetes vaja kaasata lisaks disainijuhile ka strateegiakonsultant. Sest ettevõttele identiteeti kujundades ja kogu tooteportfelli muutes tuleb sageli tegeleda ettevõttes struktuuriga, visiooniga, eesmärkidega, protsessidega. Sealt saab disain alguse.

Kõik osalevad ettevõtted rõhutasid otsustajate kohese kaasamise vajadust. Kui ettevõtte omanikud või juhtkond ei ole pidevalt kaasatud, jäävad otsused seisma ning liigne “aur” läheb sisemisele müügitööle.

Samas olid osalejad ühel nõul, et programm on pannud ettevõtteid tegelema disainist juhitud arendustegevusega metoodilisemalt, süsteemselt, mõtestatumalt. Võetakse ette suuri muudatusi, milleks on olnud vaja tõuget. Ning muudatuste tulemusena muutub oluliselt pakutav lisaväärtus kliendile – just sellele kliendile, kellele toode või teenus on suunatud.

Disainibuldooseri programmis osalevad 10 koostööpaari – ettevõte ja disainijuht. Ettevõtetest osalejad on: Decoreter OÜ (Alpaka), Proekspert AS, Meiren Engineering OÜ, AS Baltika, AS Datel, OÜ Elvior, advokaadibüroo Sorainen AS, Tallinna Sadam AS, Regio AS, Wendre AS. Disainibuldooserist lähemalt siin.

Soovime kõigile disainibuldooseris osalejatele edukat projekti lõppetappi!

Fotodel Ahto Ader Tallinna Sadamast ja Maire Milder Baltikast.

Rasmus Jurkatame fotod