Disainiettevõtja, juhenda oma töötajat ja saa rahalist kompensatsiooni!

28. mai, 2020

Töökohapõhine õpe Tartu Kunstikoolis. Disainiettevõtted võiks mõelda õppimise/õpetamise variandist, kus juhendamise eest saab tasu.

Näiteks töötab ettevõtja juures inimene, kes vajaks täiendust või väljaõpet või kvalifikatsiooni tõstmist. Oma töötaja juhendamise eest saab ettevõte rahalist kompensatsiooni. Summa pole suur, aga on abiks ikka.

Koostöös ettevõttega saab pakkuda õpipoisiõpet jätkuõppe õppekavadel: kujundusgraafik, dekoraator, stilist, 3D kunstnik-kujundaja ja illustraator. Õppijal peab olema eelnev kunstiharidus või -kogemus.

2/3 õppest viib läbi töökoht, 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab õppija ise kokku panna vastavalt enda või ettevõtte vajadustele ja vastavalt töö juures tehtavale tööle. Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad õppijal töö- ja erialaselt edasi areneda. Mõni õpipoiss pole üldse huvitatud kooli tulemisest, ka nii saab.

Õppida soovijal peaks olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet. Juhendaja saab juhendamise eest rahalist kompensatsiooni. Kui töökohas juhendajat pole, siis saab mentori küsida koolist, aga siis on ka kompensatsioon väiksem.

Kool ei saa dikteerida õpipoisi ja ettevõtte vahelise töölepingu sisu ega vormi ega mahtu ega koormust. Juhendamise rahastamise aluseks on kolmepoolne õppeleping.

Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta.

Õppetöö algab 1. septembril 2020 ja lõpeb 5. taseme portfoolio kaitsmisega juunis 2021.

Dokumentide vastuvõtt: 11. mai – 19. juuni 2020 elektroonselt SAIS keskkonnas (http://www.sais.ee)

Loe lisaks: https://www.tartukunstikool.ee/et/uudised/tule-tartu-kunstikooli-opipoisi-oppesse