Disainikeskus: 2011 fookuses teenusedisain ja disainjuhtimine

20. detsember, 2011

Jane_OblikasEesti Disainikeskuse kolmas tegutsemisaasta oli üks tegude- ja sündmusterohkeim – valmis uus veebileht, kolisime inspireerivasse keskkonda Baltika Kvartalis, valisime uue juhi ja nõukogu, tegime ettevalmistusi kahe disaini rakendamise programmi – Disainiveduri ja Buldooseri elluviimiseks, andsime välja disainibüroode kataloogi, korraldasime mitmeid kõrgetasemelisi disainikoolitusi, pidasime suurejooneliselt 3. sünnipäeva,

korraldasime reisid Taani ja DMI konverentsile Amsterdami, andsime välja SEE poliitikasoovituste kogumiku ja veel palju muud.

Keskendume pikemalt mõnele olulisemale ja meeldejäävamale sündmusele ja algatusele, mis Eesti disainipilti ehk enam rikastasid ja arendasid.

Eesti Disainikeskuse prioriteedid on oma pea kolme tegutsemisaasta jooksul suunatud just ettevõtte ja disainerite koostöö tugevdamisele, disainiteadlikkuse tõstmisele ühiskonnas laiemalt ning Eesti disainimaastiku arendamisele. Täiendkoolituste pakkumisel võ

Stefan_Moritzi_koolitus

tsime 2011. aastal suuna kitsamale fookusele nii teemade kui ka sihtgrupi osas. Viisime läbi spetsiaalselt tootmisettevõtetele, tervishoiu ettevõtetele ja avalikule sektorile suunatud teenusedisaini ja disainjuhtimise koolitusi. Samuti väisas Eestit teistkordselt teenusedisaini guru Stefan Moritz Saksamaalt, kes juhendas teenusedisaini töötuba disaineritele.

Aasta lõpus alustasime neljaosalise, disainiettevõtteid ekspordiks ettevalmistava koolitusteseeriaga “Loomeettevõtte eksport – edulugu või püksata koju?!”, mille esimene koolitus keskendus intellektuaalomandi teemadele. Järgmisel aastal on tulemas koolitused teemadel ”Ettevõtte kohandamine  eksporttegevusele”, ”Eksportturgude ja partnerite leidmine” ning ”Investorvaade”. Koolitused/töötoad on ettevalmistus järgmise aasta ekspordiplaani elluviimiseks.

Loodame, et järgmisel aastal saab mõnusaks traditsiooniks ka vabamas vormis inspireerivate vestlusringide korraldamine, millest esimene oli moedisaini ekspordi teemal 2011. aasta detsembris.

Mööda ei saa käesolevat aastat kokku võttes minna disainikeskuse uutest ruumidest Baltika kvartalis. Mitmete loovettevõtete ja toredate koostööpartnerite (Loov Eesti, ESA jne) lähedus, kõrged laed ja inspireeriv seminariruum annavad disainikeskusele uuele asukohale mitmeid eeliseid. Oluline muudatus toimus Eesti Disainikeskuse juhtimises –  valiti uus juht (Jane Oblikas) ning nõukogu.

Eesti Disainikeskus on loomisest alates teiste riikide partnerite kogemustest õppides tegutsenud Eesti disainipoliitika arendamise nimel. Nii sel kui ka eelmisel aastal koostasime ja esitasime koostöös teiste disainivaldkonna esindajatega omapoolsed poliitikasoovitused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis väljatöötamisel olevasse disainipoliitika tegevuskavasse.

disainikeskuse_tootubaJuba kolmandat aastat viis Disainikeskus koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooliga läbi inseneeriat, disaini ja ettevõtlust tutvustavaid IDE: töötubasid keskkoolides üle Eesti. Töötubades on osalenud juba üle 1000 noore. Positiivne on see, et oleme kolmeks aastaks saanud Sihtasutus Archimedesest töötubadele rahastuse ning lisaks on meid hakatud selles valdkonnas järjest enam märkama – kutsutakse õpetajaid koolitama ja oma kogemusi jagama. Samuti hakkasime sel aastal välja andma Värske IDE: tootearenduse uudiskirja noortele.

2012. aasta tõotab tulla veelgi sündmuste- ja teguderohkem, mil hakkame ellu viima mitmeid 2011. aastal algatatud projekte.

Eesti Disainikeskuse poole pöörduvad järjest enam ettevõtjaid sooviga leida koostööpartnereid disainiprojektide elluviimiseks, disainialase diagnostika tegemiseks, abi disainiprojektide nõustamiseks ja lähteülesande koostamiseks. 2012. aastal on võtmeteemaks just ettevõtjate ja disainerite koostöö tugevdamine, mille ergutamiseks valmistame ette kahte koolitus- ja konsultatsiooniprogramm – Disainivedur ja Buldooser.

2012. aasta alguses lükkame käima Disainiveduri, mis on ettevõtjale suunatud koolitus- ja konsultatsiooniprogramm, mille läbimine aitab paremini mõista disaini rakendamise võimalusi oma toodete ja teenuste loomisel ja rendamisel. Disainiveduri kohta saab pikemalt lugeda Eesti Disainikeskuse kodulehelt.

Eesti Disainikeskuse üheks unistuseks on ühendada erinevate organisatsioonide ja inimeste jõud disainivaldkonna arendamiseks disaini nähtavamale toomiseks ja dialoogi tekitamiseks. Esimese sammuna selles suunas korraldame koostöös Eesti Disainerite Liidu, Eesti Reklaamiagentuuride Liidu, Art Director´s Club Estonia ja Eesti Disainikeskusega ühtse disainiauhinna Bruno väljaandmise 2012. aasta septembris.

Oluline samm nii disainikeskuse kui ka laiemalt disainivaldkonna edendamisel oli ka koostöös Okiaga uue veebilehe valmimine, mille täies mahus väljaarendamisega hakkame järgmisel aastal tegelema. Valmis saab disainibüroode otsingumootor.