Disainikeskus kutsub osalema DMI konverentsil Amsterdamis

15. märts, 2011

ga-aastane mainekas Design Management Institute’i (DMI) Euroopa disainjuhtimisteemaline konverents toimub 18.-19. mail Amsterdamis. Seekordse, 15. Euroopas toimuva konverentsi teemaks on Value of Design, Re-Inspired.

 

Eesti Disainikeskus pakub DMI liikmena võimalust liituda Disainikeskuse grupiga, kes saab konverentsil osaleda soodustingimustel. Disainikeskuse grupi koosseisus DMI konverentsil osalemiseks palun saatke aadressil herke@disainikeskus.ee reedeks, 18. märtsiks oma nimi, telefoninumber ja e-mail, ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond, ettevõtte aadress ja oma ametikoht ettevõttes. Tutvuge eelnevalt kindlasti lisainfoga!

“Igapäevaselt avastame me üha uusi ja huvitavaid disaini kasutamise viise väärtuse loomiseks nii ettevõtluses kui ühiskonnas – traditsioonilistest identiteetide, pakendite ja toodete disainist elamuste ja suhtluse loomiseni ning sotsiaalse ja ärilise innovatsionini,” avavad korraldajad konverentsi sisu. “Meie suurimaid väljakutseid on oma kasvava teadmistepagasi jagamine kolleegidega erinevatest eluvaldkondadest ning neile disaini võimaluste tutvustamine.”

Kahel konverentsipäeval arutletakse läbi disaini loodavate väärtuse ja lahenduste üle ning analüüsitakse, kuidas neid väärtusi erinevates organisatsioonides tutvustada. Interaktiivsete sessioonide ja vaheaegade jooksul kaasatakse osalejaid aruteludesse nii disaini väärtuses kui ka teistele valdkondadele tutvustamise üle.

Ettekannetega astub üles nii ettevõtlus-, disaini- kui akadeemilise maailma koorekiht, kelle hulgas on ettevõtete juhid, disainidirektorid, teadlased, rektorid jt. Lisainfo konverentsi, ettekannete ja esinejate kohta: http://www.dmi.org/dmi/html/conference/europe11/conference.htm

Lisaks värskele vaatenurgale disainile, ettevõtlusele ja strateegilisele juhtimisele pakub konverents ka suurepärast võrgustumise võimalust disainerite, disainijuhtide ja ettevõtjatega üle Euroopa.

Konverents keskendub järgmistele disaini väärtuse aspektidele:
−    Missugune disain loob väärtust? Toote-, brändi-, teenuse- või äridisain?
−    Millist tüüpi väärtust luuakse? Majanduslikku, sotsiaalset või keskkondlikku?
−    Kes on kaasatud selle väärtuse loomisse? Disainijuhid, disainibürood, disainiprofessorid või disainikeskused?
−    Millised on lähenemisteed disaini väärtuse loomiseks? Praktilised või kontseptuaalsed?
−    Kes saab sellest väärtusest kasu? Suurettevõtted, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted või avalik sektor?

Konverentsil osalemine

Disainikeskus paneb huvilistest kokku Eesti osalejate rühma. Disainikeskuse grupis maksab konverentsil osalemine koos reisi- ja majutuskuludega 1525 eurot inimese kohta (keskus jätab õiguse muuta paketi kogumaksumust, kui kulud transpordile, majutusele või osalustasudele peaksid keskusest olenematutel põhjustel tõusma). Väljalend on plaanis 17. mail ning saabumine Tallinna tagasi 20. mail.

Disainikeskus taotleb EASi Teadmiste ja oskuste arendamise programmist toetust osalustasu, reisi- ja majutuskulude osaliseks kompenseerimiseks. Positiivse vastuse korral väheneb paketi kogumaksumus osaleja kohta umbes 50% (762 eurot), kuid ainult ettevõtete esindajatele (EASi programmi ei kvalifitseeru teatud tegevusaladel tegutsevate ettevõtete esindajad – välistatud on jahindus, kalapüük, joogi- ja tubakatootmine, hulgi- ja jaekaubandus, finants- ja kindlustustegevus, kinnisvaraalane tegevus, juriidilised toimingud ja arvepidamine, turu-uuringud, hasartmängude korraldamine).

Disainikeskuse grupi koosseisus DMI konverentsil osalemiseks palun saatke aadressil herke@disainikeskus.ee reedeks, 18. märtsiks oma sooviavaldus, kus on ära toodud Teie nimi, telefoninumber ja e-mail, ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond, ettevõtte aadress ja Teie ametikoht ettevõttes. 

Vabandame lühikese etteteatamise pärast! Andke oma huvist meile kindlasti teada, kui ka Teie lõplik osalemissoov ei ole veel kindel!

Oma osaluse kinnitamiseks ootame konverentsi osalustasu ja reisikulude katmiseks ülekannet summas 1525 eurot Eesti Disainikeskuse arveldusarvele hiljemalt 25. märtsiks. Positiivse vastuse korral EASilt maksame ettevõtete esindajatele 762 eurot tagasi. Tagasimakse toimub peale konverentsi külastust ning EASi poolset aruande heakskiitu.

Lisainfo ja küsimused: herke@disainikeskus.ee, tel. 631 1508

DMIst
DMI on rahvusvaheline mittetulundusühendus, mis tegeleb disaini tutvustamisega äristrateegia olulise osana ning sellealase teadlikkuse tõstmisega. DMI loodi 1975. aastal ja on tänaseks kujunenud rahvusvaheliseks disainijuhtimise teabekeskuseks, mis pakub oma konverentside, seminaride, liikmesprogrammide ja publikatsioonide vahendusel hindamatuid disainijuhtimise alaseid teadmisi ja töövahendeid.

Eesti Disainikeskus (EDK) on DMI akadeemiline liige. 2009. aastal osales EDK delegatsioonis DMI konverentsil Milanos 12 Eesti esindajat, 2010. aastal Londonis toimunud konverentsil 13 osalejat Eestist.