Disainikeskus kutsub osalema DMI koolitusel ja konverentsil Londonis

29. jaanuar, 2010

Iga-aastane mainekas Design Management Institute’i (DMI) Euroopa disainijuhtimiskonverents toimub seekord 21.-22. aprillini Londonis, sellel aastal on teemaks Transforming Design.

Konverentsile eelneb kahepäevane teenuste disaini koolitus Oliver Kingilt, Engine Groupi asutajalt ja direktorilt.

Disainikeskuse grupi koosseisus DMI konverentsil ja koolitusel osalemiseks palun saatke aadressil diana@disainikeskus.ee esmaspäevaks, 1. veebruariks oma nimi, tel. nr ja e-mail, ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond, ettevõtte aadress ja oma ametikoht ettevõttes. Tutvuge enne kindlasti alloleva lisainfoga!

Koolitus
Service Design: Key Methods and Strategies
19.-20. aprill 2010, London
Koolitaja: Oliver King, Engine Group

Viimase kahe kümnendi jooksul on majandus teinud järsu pöörde toodetelt teenuste suunas. Teadlikumad, nõudlikumad ja ajanappuses tarbijad otsivad ettevõtteid, kes suudavad muuta nende elu lihtsamaks, produktiivsemaks ja nauditavamaks. Selle tulemusena pakuvad ka traditsiooniliselt tootepõhised ettevõtted täna laia valikut lisandväärtust loovaid teenuseid.

Koolitus keskendub praktilistele meetoditele ja strateegiatele, mille abil luuakse suurepäraseid teeninduskogemusi. Koolitusel õpitakse rakendama kasutajakeskset lähenemist teenuste uuendamiseks; empaatiatehnikaid, mille kaudu mõista, mida kliendid soovivad; loovaid meetodeid ja koostööd kliendiga uute teenuste arendamisel.

Kellele on koolitus suunatud:
Teenuseid osutatakse inimestest, toodetest ja protsessidest koosnevate süsteemide kaudu. Koolitusest on kasu kõigil, kes puutuvad ühel või teisel moel kokku teenuste juhtimise, disainimise ja osutamisega, sh disaini-, turundus- ja teenuse arendusjuhtidel. Oodatud on ka avaliku sektori esindajad.

Koolitajast: Oliver King on juhtiva teenuste disaini ettevõtte Engine Group asutaja ja direktor, kellel on 17-aastane disainialane töökogemus. Ta on üks teenuste disaini pioneeridest, kelle ettevõtte klientideks on Vodafone, Virgin Atlantic, MSN, Nokia, Mercedes, ajaleht The Guardian jt, samuti mitmed avaliku sektori ja haridusasutused.

Lisainfo koolituse kohta: siin

Konverents
Transforming Design
Design/Management Europe 14

21.-22. aprill 2010, London

Disain loob muutusi aidates ettevõtetel ümber kujuneda, leida lahendusi probleemidele ja probleemide taga peituvatele probleemidele. Disain ühendab ettevõtted ja kliendid ning kliendid ja uued tooted, teenused ja kogemused. Disain on protsesside, innovatsiooni, kogemuste ja muutuste loomise töövahend.

Konverentsil uuritakse, kuidas rakendada disaini juhtimist muutuste ja ühenduste loomiseks kolmes olulises valdkonnas:
– avalik ja mittetulundussektor
– uued tooted ja teenused
– äriinnovatsioon

Ettekannetega astub üles nii ettevõtlus-, disaini- kui akadeemilise maailma koorekiht, kelle hulgas on ettevõtete juhid, disainidirektorid, teadlased, rektorid jt. Lisainfo konverentsi, ettekannete ja esinejate kohta: siin

Lisaks värskele vaatenurgale disainile, ettevõtlusele ja strateegilisele juhtimisele pakub konverents ka suurepärast võrgustumise võimalust disainerite, disainijuhtide ja ettevõtjatega üle Euroopa.

Koolitusel ja konverentsil osalemine

Disainikeskus paneb huvilistest kokku Eesti osalejate rühma.

Konverentsi ja koolituse osalustasu on disainikeskuse kaudu registreerudes kokku 1064 eurot inimese kohta, sellele lisandub transpordi- ja majutuskulu (kahestes tubades). Väljalend on plaanis pühapäeva, 18. aprilli pealelõunal ning saabumine Tallinna tagasi 23. aprillil. Paketi kogumaksumus (osalustasu + transport + majutus) osaleja kohta on 28 000 krooni (keskus jätab õiguse muuta paketi kogumaksumust, kui kulud transpordile, majutusele või osalustasudele peaksid keskusest olenematutel põhjustel tõusma).

Disainikeskus taotleb EASi Teadmiste ja oskuste arendamise programmist toetust reisi- ja majutuskulude kompenseerimiseks. Positiivse vastuse korral väheneb paketi kogumaksumus osaleja kohta umbes 50% (14 000 kroonini), kuid ainult ettevõtete esindajatele (ning EASi programmi ei kvalifitseeru ka teatud tegevusaladel tegutsevate ettevõtete esindajad – välistatud on jahindus, kalapüük, joogi- ja tubakatootmine, hulgi- ja jaekaubandus, finants- ja kindlustustegevus, kinnisvara alane tegevus, juriidilised toimingud ja arvepidamine, turu-uuringud, hasartmängude korraldamine).

Disainikeskuse grupiga liitumiseks DMI konverentsil ja koolitusel osalemiseks palun saatke aadressil diana@disainikeskus.ee esmaspäevaks, 1. veebruariks oma nimi, tel. nr ja e-mail, ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond, ettevõtte aadress ja oma ametikoht ettevõttes. Vabandame lühikese etteteatamise pärast, andke oma huvist meile kindlasti teada, kui ka teie lõplik osalemine ei ole veel kindel!
Oma osaluse kinnitamiseks ootame koolituse ja konverentsi osalustasu katvat (16 650 krooni) ülekannet Eesti Disainikeskusele hiljemalt 10. veebruariks. Positiivse vastuse korral EASilt maksame ettevõtete esindajatele 2650 krooni tagasi.

Lisainfo ja küsimused: Diana Tamm, 631 1508

DMIst
DMI on rahvusvaheline mittetulundusühendus, mis tegeleb disaini tutvustamisega äristrateegia olulise osana ning sellealase teadlikkuse tõstmisega. DMI loodi 1975. aastal ja on tänaseks kujunenud rahvusvaheliseks disainijuhtimise teabekeskuseks, mis pakub oma konverentside, seminaride, liikmesprogrammide ja publikatsioonide vahendusel hindamatuid disainijuhtimise alaseid teadmisi ja töövahendeid.

Eesti Disainikeskus (EDK) on DMI akadeemiline liige ja 2009. aastal osales EDK delegatsioonis DMI konverentsil Milanos 12 Eesti esindajat.

Loe lisaks Disainikeskuse uudiseid.