Disainikeskus paneb käima Disainiveduri

17. november, 2011

altJärgmise aasta alguses käivitab Eesti Disainikeskus ettevõtetele suunatud disaini rakendamise programmi Disainivedur, mille eesmärk on aidata ettevõtetel mõista disaini võimalusi toodete ja teenuste arendamisel.

Täna takistab disaini rakendamist ettevõtetes suures osas see, et ei osata väärtustada disaini rolli toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel ja lisandväärtuse loomisel. Samuti on takistuseks uskumus, et disain on vaid ilusad asjad ehk pigem kaunis välimus, mitte funktsionaalne ja tähendusrikas toode või teenus. Disainiveduri programmiga tahame ettevõtjatele näidata disaini potentsiaali uute võimaluste leidmiseks äri edendamisel kasumi suurendamiseks ja kulude kokkuhoiuks, ärivõimaluste avardamisel, probleemide lahendamisel ja nende ennetamisel.

altProgramm jaguneb neljaks osaks:

Disainistarter – sissejuhatav seminar, mis tutvustab disaini ja disaini rakendamise võimalusi kodumaiste ja välismaiste kaasuste näitel ning selgitab Disainiveduri programmi olemust.
Disainiandur – ettevõttes disaini konsultandi poolt läbiviidav intervjuu ja vaatluse vormis disaini diagnostika, mille tulemusena valmivas aruandes määratakse ettevõtte disaini kasutamise võimalused ja vajadused ning valmisolek disaini rakendamiseks.
Disainimootor praktiline seminar – 5-6 erinevale, kuid sama fookusega ettevõttele suunatud töötuba, mis annab ettevõttele arusaama disainiprotsessist ning aitab jõuda disaini rakendamiseni.
Disainimentor –  individuaalne nõustamine disainiprojekti elluviimisel eesmärgiga tagada sujuvam ning tõhusam disainiprotsess ettevõttes.

Disainivedur aitab ettevõtetel mõista, et disain on ratsionaalne, juhitav ja mõõdetav probleemide lahendamisele suunatud protsess, mis on rakendatav kõigis ettevõtluse valdkondades. Samuti toetab programm neid ettevõtteid, kellel on valmisolek disaini rakendamiseks, jõudmaks reaalse koostööni disainibürooga.

Info disainistarterite ja kogu programmi kohta leiab alates detsembri keskelt Eesti Disainikeskuse kodulehelt.