Disainivedur ootab uusi liitujaid

19. november, 2013

pilleliis2013. aasta algul Eesti Disainikeskuse poolt käivitatud disainiveduri toetusprogramm on sügisel tuure kogunud ja aina rohkem leiavad ettevõtjad disainikeskuse ise üles ja tulevad teadliku sooviga hakata strateegiliselt disaini rakendama. Pille-Liis Milvere, Disainibuldooseri projektijuht, räägib ettevõtmise taustast lähemalt.

Disainiveduri programmiga otsustas oktoobris liituda neli ettevõtet. Tegevusvaldkondade ja suuruse poolest on tegemist väga erinevate organisatsioonidega –  elektriprojekteerimine, plastijäätmetest ehitusmaterjali tootmine, rahvusmustriga tekstiilitoodete tootmine ja kaitsejõududele toodete tootmine. Ettevõtted erinevad oluliselt ka töötajate arvu ja ärimudeli poolest.

Suurbritannia Design Council avaldas äsja uuringu “Juhtides äri disaini abil” (Leading Business by Design). Uuringu kolmest põhijäreldusest rõhutas üks just seda, et disain saab lisaväärtust luua igas organisatsioonis – nii tootmis- kui teenusettevõttes, nii suures kui väikeses ettevõttes.

Kõik ettevõtted pakuvad teenust või tooteid klientidele ning uuringu teine järeldus tõdes, et disain on tänapäeval kliendikeskne. Kasu disaini rakendamisest on suurim, kui seda kasutatakse just klientide probleemide lahendamiseks. Tüüpiliselt seostub disain eelkõige esteetika ja ergonoomikaga, kuid uuringus küsitletud vastasid, et eelkõige on disain oluline kliendi vajaduste välja selgitamisel ja lahenduste pakkumisel.

Kolmas järeldus uuringus märkis, et kasu disaini rakendamisest on kõige jõulisem siis, kui disain on kogu organisatsiooni igapäevane osa. Disainikasutuse muudab tõhusaks ettevõtte juhtide usk, pühendumus ja eestvedamine. 

Disainiveduri värskete osalejate ühine tunnus on just see, et igas ettevõttes on omanike ja juhtide tasemel jõutud järeldusele disaini strateegilise kasutamise vajalikkusest. Seega tõenäosus, et töö tulemus disainikasutuse suunal on reaalne lisaväärtus, on väga suur.

Disainiveduri programmis viib kaasatud disainijuht läbi ettevõttes põhjaliku auditi senisest disainikasutusest, aga ka klientidest, pakutavatest toodetest ja ettevõttest kui organisatsioonist  laiemalt. Auditi esialgset tulemust esitleb disainijuht seminari vormis ning viib läbi ka lühikoolituse ettevõttele kõige olulisemal disainiteemal. Programmi lõpuks saab ettevõtja kirjaliku auditi raporti, mis peegeldab ettevõtja hetkeseisu ja tuleviku võimalusi disaini rakendamisest ning annab ülevaate võimalikest parimatest koostööpartneritest disainibüroodest, kellega koostöös on võimalus edasi liikuda. Suur osa senistest disainveduri läbinutest jätkab koostööd disainijuhi või mõne teise disaineriga, et oma ettevõttes veelgi rohkem lisaväärtust luua.

Disainikeskus ootab ettevõtteid Disainiveduriga liituma!

Pille-Liis Milvere
Disainibuldooseri projektijuht
pilleliis@disainikeskus.ee

Disainivedurist pikemalt siit: http://www.disainikeskus.ee/index.php/et/ettevotjale/disainivedur

Design Councili uuringuga saab tutvuda siin: http://www.designcouncil.org.uk/leadingbusinessreport