Disainjuhtimine on disainiedu eeldus. Ka Eestis.

23. september, 2010

Martin Pärn, strateegilise disaini professor

Disain on meile kõigile hea tuttav ning me kõik omame kõrget professionaalsust disaini tulemuste hindamiseks ja arvustamiseks. Kuid need tooted ja teenused mida me enda ümber iga päev näeme ja mida kasutame, on vaid jäämäe veepealne osa, suure sihipärase töö tulemus, millelt ettevõtted ootavad iseseisvust, edukust ja kasumi teenimist. Ühel disainil see õnnestub, teisel mitte. Osad lahendused jäävad kestma, leides ostjad ja kasutajad, teised kaovad sama kiiresti kui tekkisid.

Meie, disainerid, armastame uskuda, et disaini kasutamine loob lisandväärtust, olles edu pant. Kuid seda teeb vaid väga hea disain, mis ei sünni paraku ilma teadliku juhtimiseta. Kõige muu näol on tegemist pigem loteriipiletite joonistamisega.

Disainjuhtimise eelduseks on disaini ja disaini kasutuse laiem ja sügavam mõistmine. Disain loob võimalusi probleeme ja situatsioone uut moodi näha, neile teisiti läheneda, seades lähtepunktiks kasutaja mõistmise, tema soovide uut moodi tõlgendamise ja ettevõtte tegevuse raamides parima lahenduse leidmise. Disainjuhtimisel on mitu rolli: kordineerida disaini tegemist ettevõtte sees, et luua ühtsel platvormil uusi tooteid ja teenuseid, ning teiseks integreerida disainmõtlemine kogu ettevõtte äriidee arendusse, pannes nii aluse disainikesksele innovatsioonile uute lahenduste väljatöötamiseks.

Aga meil Eestis? Teooria või reaalsus? Allakirjutanu on jõudnud osaleda mitmetes loteriipiletite joonistamise projektides. Vahel isegi natuke võitnud. Kuid eelkõige mõistnud, et disaini kasutamine ilma teadliku disainjuhtimiseta on raiskamine ja toob harva soovitud tulemusi.