Disainjuhtimise meistrid alustasid

14. mai, 2012

richard_eisermann_traktoriuudisKakskümmend inimest koolitusruumis – pooled pugivad püüdlikult jogurtit ning teine pool grupist jälgib pingsalt  ja teeb märkmeid – selline hetk on esimeselt disainjuhtimise meistriklassi seminarilt, mida juhib pikaajalise strateegilise disaini kogemusega Richard Eisermann Suurbritanniast.


Disainjuhtimise Meistriklass on Loov Eesti ja Disainikeskuse poolt ning EASi toel ellu viidav koolitusprogramm,  mille eesmärgiks on tõsta  ettevõtete disainjuhtimise alaste teadlikkust.

Progammis osalevad uuendusmeelsete ettevõtete esindajad, kes tänaseks on juba mõistnud, et muutuvas majandusruumis hakkama saamiseks on disainjuhtimise tööriistade kasutamise oskus hädavajalik. Disainjuhtimise Meistriklassis osalevad lisaks ettevõtetele disainerid, kes tunnetavad vajadust disainjuhtimise alal oma teadmisi rikastada. Vähem oluline ei ole ka disainerite ja ettevõtjate koostöövõime, mida seminaride raames hästi harjutada saab.

Esimese, Richard Eisermanni seiminari põhjal saab allakirjutanu kinnitada, et kogu koolitusprogrammile annab kvaliteedi koolitajate kõrge tase ja praktiline suunitlus. Sisutiheda seminari jooksul said osalejad proovida praktiliste ülesannete lahendamist  ning harjutada võtteid, mis on esmased ettevõttes disainjuhtimise protsesside käivitamisel.

Disainjuhtimise Meistriklass kestab detsembrikuuni ja programmi läbinud omandavad komplekti praktilisi oskusi, mida oma igapäevases töös kasutada.  Loodan siiralt, et nende eeskuju, teadmised ja oskused nakatavad paljusid ning disainist saab “epideemia” Eesti majanduses.

Eva Leemet
Loov Eesti tegevjuht